Müzik Eğitimine Yeni Bir Kaynak
Kas 11, 2014


İTÜ Vakfı, müzik eğitiminde başvuru kaynağı olacağı düşünülen önemli bir eseri daha yayınları arasına kattı. Atilla Coşkun Toksoy yazarlığını üstlendiği “ORFF YAKLAŞIMI” Elementer Müzik ve Hareket Eğitimine Giriş adlı kitabın bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülüyor.

orff yaklasimi

20.  yüzyılda Dalcroze,  Kodaly,  Orff,  Suzuki gibi besteci ve eğitimcilerin ortaya koydukları prensipler temel müzik eğitimine büyük gelişme ve yenilikler getirmiştir. Tüm bu isimler arasında Carl Orff,  temel müzik eğitiminde  “elementer”  olgusunu kendine özgü prensipler ve işleyiş içinde tanımlayarak,  bugün dünyanın en yaygın bilinen-uygulanan-uyarlanan temel müzik eğitimi anlayışı olan Orff-Schulwerk’i ortaya koymuştur.

Bu kitapta ise Orff-Schulwerk’in ülkemizdeki uygulanma biçimi ve içeriği dolayısıyla kabul gördüğü terminoloji korunarak  “Orff Yaklaşımı”  söylemine sadık kalınmıştır. Buradan hareketle Orff Yaklaşımı müzik,  hareket,  söz,  konuşma birliğine dayanan özgün haliyle ele alınmış ve çalışmanın birinci bölümünde Orff Yaklaşımı’nın belkemiği sayılacak elementer müzik kavramının tarihsel,  felsefi-sosyal ve psikolojik temelleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise Orff’un uygulamaya yönelik pedagojik fikirleri ve bu yolda kullandığı temel öğeler açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise teorik yaklaşım, Gunild Keetman’ın ortaya koymuş olduğu model çerçevesinde ezgi, ritim ve hareket öğretimi açısından incelenmiştir.

Bu çalışma, uygulama alanındaki yaşantılarını geliştirerek eğitim planlarına dahil etmek isteyen eğitimciler için temel bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Bunun yanında konu ile ilgili müzik bilimleri, müzik eğitimi bölümleri lisans ve lisansüstü öğrencileri için de bir başvuru kitabı niteliği taşıması arzu edilmiştir.

İTÜ Vakfı Yayınları için tıklayınız.