İnşaat Sektöründe Yeni Bir Dönem Açacak Program İTÜ’de
Kas 23, 2014


İTÜ, 3D yazılımın önde gelen firmalarından Autodesk ile Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Uzmanlık Sertifika Programı başlatıyor. İnşaat sektöründe maliyet ve zamandan tasarruf elde edilmesini sağlayan BIM uygulamalarıyla olası iş kazalarının da minimuma indirilmesi hedefleniyor. Türkiye’de ilk ve tek olacak bu programdan yetişecek uzmanlar sayesinde, önemli bir ihtiyaca yanıt verilmesi amaçlanıyor.

İnşaat sektörünü kökten değiştiren bir kavram olarak görülen ve yaklaşık 10 yıl önce ortaya çıkan BIM, henüz yeterince tanınmıyor. İTÜ ve Autodesk de bu önemli açıktan yola çıkarak, BIM uygulamalarını kullanabilen nitelikli elemen yetişmesini sağlamak amacıyla işbirliği yaptı. 12 Ocak - 3 Mart 2015 tarihleri arasında, iki haftalık sürelerle verilecek toplam üç modülden oluşan eğitim programı, yeniliklere kapı açan üniversite – sanayi işbirliği açısından da önemli bir örnek olacak.

Eğitimler İTÜ SEM'de Verilecek

Dünyada ve ülkemizde hızla gelişen BIM, gerçek örnekler üzerinden işlenecek ve bu sayede katılımcıların deneyim kazanması sağlanacak. Autodesk, teknoloji, içerik ve uzman görüşleri ile programa katkı sağlayacak. Program Koordinatörü Doç. Dr. Esin Ergen Pehlevan, programın önemini şöyle anlattı:

“BIM konsepti Türkiye için ne kadar yeni olsa da inşaat sektörünün tüm çalışma sistematiğinin ve yöntemlerinin hızla BIM’e uyarlanması gerekiyor. Bu sebeple, BIM'in kavranması ve uygulanabilmesi için BIM konseptine bütüncül yaklaşan bir sertifika programına ihtiyaç duyuluyordu. Bu eğitim programının bu ihtiyaç sonucunda oluşturulduğunu ve üniversite-sektör işbirliklerine güzel bir örnek olarak eklendiğini söyleyebiliriz.”

Türkiye'de İlk ve Tek


Türkiye’de henüz hiçbir organizasyon veya kuruluşun BIM sertifikası vermediğine, programın bir ilk olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Pehlevan, içeriğe ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu program içerik olarak oldukça zengin. Sadece belli bir yazılımın kullanılmasına yönelik değil; genel olarak BIM kavramının açıklanması, dünyadan örneklerle öneminin ve faydalarının öne çıkarılması, örnek olaylar üzerinden avantaj ve dezavantajlarının ve nasıl uygulandığının açıklanması, BIM'e geçmek isteyen firmaların izlemesi gereken adımlar gibi ana başlıklar ile BIM kavramı açıklandıktan sonra ikinci modülde detaylı bir uygulama gerçekleştirilecek, üçüncü adımda ise katılımcılar uzun bir sınava tabi tutularak uygulamaları gerçekleştirmedeki başarıları ölçülecek.”  

Autodesk Akdeniz Ülkeleri Eğitim Koordinatörü Evren Arın ise “İTÜ gibi seçkin bir üniversite ile işbirliğine gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu işbirliği sayesinde İTÜ SEM ile birlikte, AutoCAD, Revit, Inventor ve 3ds Max gibi yazılımlarımızın uluslararası geçerliliği olan ACU sertifika sınavlarını da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

BIM Eğitimi Neden Önemli?

Yapı Bilgi Modellemesi – BIM, binayı henüz sahada fiili olarak yapmadan sanal olarak inşa etmeyi ve karşılaşılabilecek her türlü problemi (farklı elemanların çakışması, işin zamanında yetişmemesi, olabilecek iş kazaları gibi) sanal model üzerinde çözmeyi amaçlıyor. Benzer yaklaşımlar, seri üretim yapan diğer sektörlerde görülebiliyor ancak inşaat sektöründe binanın tam teşekküllü bir prototipini yapmak BIM öncesinde mümkün olamıyordu. Bu da inşaatın maliyetinin artmasına, süresinin uzamasına, kalitesinin düşük olmasına ve iş kazalarına sebep oluyordu. BIM yaklaşımı ile bu sorunların büyük oranda üstesinden gelinmesi sağlanıyor.

ABD ve Kuzey Avrupa ülkelerinde inşaat sektörünün BIM konseptine geçiş sürecinin adımlarından biri, BIM uzmanlık sertifika programları olurken, bu sayede hem farkındalık geliştirildi hem de sektörün ihtiyaç duyduğu uzman işgücü yetiştirildi. Yeterli sayıda uzman işgücü oluştuktan sonra, kamu projelerinde BIM kullanılması zorunlu hale getirildi.