• Rektörümüz İTÜ'nün Bugününü ve Geleceğini Anlattı
    Oca 02, 2015
    İTÜ’de her yıl akademik ve idari personele yapılan yılsonu sunumu, 2014’te alışılmışın dışında bir programla gerçekleştirildi. Her yıl tüm akademik ve idari birimleri kapsayacak biçimde bir kez yapılan, kısıtlı zamanda sınırlı bir etkileşim ile gerçekleştirilen program, yerini tüm birimlere özel yapılan sunumlara bıraktı.