İş Sağlığı ve Güvenliğinde İTÜ Duyarlılığı
Şub 22, 2015


İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasını hızlı bir şekilde uygulamaya koyan Rektörlüğümüz tarafından, konuya ilişkin tüm birimleri detaylı biçimde bilgilendirmek amacıyla geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca başkanlığında 17 Şubat 2015 Salı günü gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Fuat Aydın,   Prof. Dr. İbrahim Özkol, Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Tayfun Kındap ile dekanlarımız, dekan yardımcılarımız, genel sekreter yardımcılarımız ve daire başkanlarımız katıldı.


Üniversitemiz 15 Nisan 2014’te, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında İTÜ İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimini; 17 Eylül 2014’te ise İTÜ Üst İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu oluşturmuştu. Bu kapsamda 31 akademik ve idari birimde işveren vekillerinin ataması da yapılmıştı. Toplantıda Rektörlük tarafından üniversite çalışanlarından ataması yapılan iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ile özel bir ortak sağlık güvenlik firması görevlileri tanıtılarak, işveren vekillerine bilgilendirme yapıldı.


İş Güvenliği İhlali İnşaatı Durdurdu

İTÜ Rektörlüğü tarafından İTÜ Ayazağa ve Taşkışla Yerleşkelerinde yapılan inşaatlarda, iş sağlığı ve güvenliğinin ihlal edildiğinin tespiti üzerine, iş durdurma kararı alındığı örneği verildi. İşveren firmalar tarafından gerekli koşullar sağlanana kadar çalışmaların devam ettirilmediğinden bahsedilerek, konuya verilen önemin altı çizildi. Ayrıca İTÜ içinde görev yapan bir kanser, bir de Behçet hastası iki çalışanın talepleri doğrultusunda görev yeri değişikliği yapıldığı aktarıldı ve bu konudaki hassasiyet üzerinde duruldu.


Öğrencilerin Staj Güvenliği

İTÜ İSGB ve OSGB firması tarafından tüm birimlerde risk değerlendirmesi, acil durum planları yapılacağı, güvenlik işaretleri kontrolleri gerçekleştirileceği,  sağlık muayenelerine başlanacağı, 31 birimde kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulları ile sorunların birim bazında çözüme kavuşturulacağı yönünde alınan kararlar da toplantıda paylaşıldı. Ayrıca, İTÜ Üst İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun her ay düzenli olarak toplantı yapmasının amaçlandığı dile getirildi. Öte yandan, İTÜ İSG birimi tarafından 850 öğrenciye staja başlamadan önce gerekli eğitimlerin verildiği ve sağlık muayenelerinin düzenli şekilde yapıldığı belirtildi.