Türkiye’de Anma ve Anıtlaştırma Yolları Paneli
Mar 20, 2015


Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezimiz tarafından Çanakkale Zaferinin 100. Yılı kapsamında, “Türkiye’de Anma ve Anıtlaştırma Yolları” başlıklı panel düzenlendi. 18 Mart 2015 Çarşamba günü Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirilen etkinlikte, “Zamanın Mekânsal Kurguları: Anma, Anıtlaştırma Biçimleri ve Anma Mekânları” araştırmasının çıktıları paylaşıldı.Panel, Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Doç. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Mert Şener’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Disiplinler arası bakış açısıyla Türkiye’deki anma yolları ve anıtlaştırma biçimlerini Çanakkale üzerinden anlamaya çalışmak ve anmalara yönelik ülkemizdeki çağdaş temsillerin, tasarım dillerinin ve başka zaman algılarının açığa çıkarılması hedefleriyle 1,5 yılı aşkın araştırma projesindeki gözlem ve deneyimler; sosyoloji, peyzaj ve tasarım üzerinden katılımcılara aktarıldı.İlk oturum konuşmalarında Gelibolu yarımadasında bütünsel bir temanın olmaması ve birbirinin kopyası anıtlaştırma örnekleri eleştirilirken, toplumda iz bırakan olaylar ve anıtlaştırmalar konusunda dünyadan örnekler ile karşılaştırma yapıldı. Anma mekânlarının yılın 365 günü hayatın içinde ve bireylere hitap edecek tasarımlara sahip olması gerektiği vurgulanırken, peyzajın tasarım unsuru olarak kullanılması gerektiğinin altı çizildi.Oturum sonlarında güncel bir anma yolu denemesi olarak sunulan, sanatçı Ayşe Gül Süter’in video enstalasyonu ve İTÜ TMDK Müzik Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin ses enstalasyonu katılımcılardan oldukça ilgi gördü.