İTÜ’nün TÜBA Ödül Başarısı
Ara 24, 2015


Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından her yıl verilen “Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı (TEÇEP)” ve “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (GEBİP)” 2015 ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törenle sahiplerine verildi. Öğretim üyelerimiz Prof. Dr. İsmail Toröz ve Prof. Dr. Hasan Güneş TEÇEP Ödülüne layık görülürken, Doç. Dr. Didem Okutman Taş ve Doç. Dr. Emre Onur Kahya GEBİP Ödülü aldı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen GEBİP ve TEÇEP ödülleri, 14 Aralık 2015 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törenle sahiplerine takdim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşen törene devlet protokolü, akademisyenler, ödül sahiplerinin yakınları ve diğer davetliler katıldı.

toplu fotograf

Mühendislik Dalında İki Öğretim Üyemize TEÇEP Ödülü

Uluslararası düzeyde Türkçe olarak yazılan üniversite kitaplarına veya yabancı bir dilden herhangi bir alanda düzgün, anlaşılır ve güzel Türkçe ile çevirisi yapılan en iyi çeviri kitap örneklerine verilen TEÇEP ödülleri 2015 yılında doğa, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında yer alan eserlere verildi.

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. İsmail Toröz’ün çeviri editörlüğünü yaptığı “Çevre Mühendisliği ve Bilimi için Kimya, Beşinci Basımdan Çeviri (Chemistry for Environmental Engineering and Science, 5th Ed., 2003)” isimli kitap mühendislik dalında TEÇEP ödülüne layık görüldü.

Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Hasan Güneş’in çeviri ekibi içinde yer aldığı “Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları, Üçüncü Baskıdan Çeviri, (Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, 3rd. Ed., Y. A. Çengel, J.M. Cimbala, 2014) kitabı da TEÇEP ödülü alan eserler arasında yer aldı.

İki Öğretim Üyemize GEBİP Ödülü

Üstün nitelikli bilimsel çalışmaları ile öne çıkan genç bilim insanlarını araştırmalarında desteklemek, kendi araştırma gruplarını geliştirmelerine yardımcı olmak ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla her yıl verilen TÜBA “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (GEBİP)” bu yıl 38 genç bilim insanına layık görüldü.

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Didem Okutman Taş “Mikrokirleticilerin Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılabilirliğinin Araştırılması” isimli çalışmasını gerçekleştirmek üzere 2015 yılı TÜBA-GEBİP ödülünü almaya hak kazandı. Doç. Dr. Didem Okutman Taş, çevre bilimleri ve biyoteknolojisi alanında, biyoremediasyon, aktif çamur prosesleri, çamur minimizasyon/stabilizasyonu, anaerobik arıtma prosesleri ve mikrokirleticilerin biyolojik arıtılabilirliği konularında çalışmalar yürütüyor.

Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Emre Onur Kahya ise “Erken Dönem Evren Güç Tayfında Non-Gausyeniteler” isimli bilimsel çalışmasını gerçekleştirmek üzere 2015 TÜBA-GEBİP ödülünü aldı. Yüksek atıflı makaleleri, çalışmaları ve ilişkili konularda katıldığı çalıştaylar sebebiyle ödüle layık görülen Doç. Dr. Emre Onur Kahya, Kozmoloji, gravitasyon ve eğri uzayda Kuantum Alan Teorileri konularında çalışmalarına devam ediyor.