Kız öğrencilerimiz daha mutlu
Ara 29, 2015


3509 İTÜ öğrencisi üzerinde yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre kız öğrenciler daha mutlu. Ekonomik durum ise mutluluğu arttıran çok önemli bir etken. Öğrencilerin %50’sinden fazlası ise geleceğinden umutlu.

3 bin 509 öğrenci tarafından cevaplanan “Mutlu musunuz?” anketine göre, öğrencilerin yüzde 52.3’ü (1832 öğrenci) mutlu. Öğrencilerin yüzde 11.6’sı (405 öğrenci) mutsuz olduğunu belirtirken, yüzde 36.1’i (1264 öğrenci) ise emin olmadığını-bilemediğini ifade etti.

mutluluk_anket_

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kural’ın verdiği Probability and Statistics (MAT 271E) ve Olasılık-İstatistik (MAT 271) dersleri kapsamında 200 öğrenci tarafından 3 bin 509 öğrenciye mutlu olup olmadığı, geleceğinden umutlu olup olmadığı, mutlu edecek meslek dalları, ekonomik durumları gibi sorular soruldu.

Ankete katılan öğrencilerin verdiği cevaplar ise cinsiyet, yaş, eğitim, ekonomik durum, konaklama şekli ve gelir durumuna göre değerlendirildi. Anket verilerine göre erkek öğrencilerin yüzde 51’i mutluyken, kız öğrencilerin ise yüzde 55,1’i mutlu.

“Ekonomik Durum Mutluluğu Artırıyor”

Anket verilerine göre öğrencilerin ekonomik durumu ve gelir durumları mutluluklarını artırıyor. Ekonomik durumu daha iyi olan öğrencilerin yüzde 60.6’sı mutlu. Ayrıca her ay düzenli geliri olan öğrencilerin ise yüzde 58.2’si mutlu olduklarını ifade ederken, bu oran burslularda yüzde 46.9’a, gelirim yok diyenlerde ise yüzde 25’e kadar geriliyor.

“Öğrenciler Geleceğinden Umutlu”

“Üniversite öğrencisi olarak geleceğinizden umutlu musunuz?” sorusuna; öğrencilerin % 52.3’ü evet yanıtını verdi. Geleceğimden umutlu değilim diyen öğrencilerin oranı ise % 16.2.

Verilere göre erkek öğrencilerin, kız öğrencilere göre geleceğinden daha umutlu olduğu görülüyor. Erkek öğrencilerin %55’i geleceğinden umutlu olduğunu ifade ederken, bu oran kız öğrencilerde % 47.9.  Ankette öğrencilerin ekonomik durumlarının da sonuçları etkilediği görülüyor. Ekonomik durumu iyi olan öğrencilerin % 55.7’si geleceğinden umutlu olduğunu belirtirken, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin oranı % 40.9’a geriliyor.

“Mutlu Olabileceğim Meslekte Eğitim Görüyorum”

Anket sonuçlarına göre öğrencilerin çoğu mutlu olabileceği meslekte eğitim gördüklerini ifade ediyor. Öğrencilerin %54.8’i “Mutlu olabileceğinizi düşündüğünüz meslek dalında mı eğitim görüyorsunuz?” sorusuna evet yanıtını verirken, mutlu olabileceğini düşünmeyen öğrenci oranı ise % 15.6 olarak görülüyor. Erkek öğrencilerin % 55.7’si eğitim gördüğü meslek dalında mutlu olabileceğini düşünürken, kız öğrencilerde ise bu oran % 53.1 civarında kalıyor.

Ankete katılan öğrencilere sorulan mutlu olacağınız meslek dalı hangisi sorusuna ise öğrencilerin büyük çoğunluğu mühendislik cevabını verdiği görülüyor. Öğrencilerin % 26.4’ü Mühendislik dalında mutlu olacaklarını ifade ediyor. Genel olarak erkek öğrenciler Mühendislik meslek gurubunda mutlu olacağını belirtirken, kız öğrenciler Mimarlık ve Sinema-Tv meslek guruplarında daha mutlu olacağını ifade ediyor.