Araştırma Görevlimiz Gizem Kaya’ya En İyi Tez Ödülü
Şub 18, 2016


İktisadi Araştırmalar Vakfı 11. Ünal Aysal Tez ödülleri sahiplerini buldu. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlimiz Gizem Kaya’nın 2015 yılında İTÜ İktisat Yüksek Lisans Programında "Hanehalkı Harcama Esneklikleri ve Çocuk Maliyeti-Türkiye Örneği" başlıklı bitirme tezi ödüle değer görüldü.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri 12 Şubat 2016 tarihinde düzenlenen törenle verildi. Ödül töreni Bilim, Teknoloji Politikaları Ve Ar-Ge Kanun Çalışmaları Konferansı çerçevesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji bakan yardımcısının katılımıyla İstanbul Ticaret Üniversite'sinde gerçekleşti.  Kaya, ödülünü İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren'den aldı. 

gizem kaya

Araştırma Görevlisi Gizem Kaya, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Raziye Selim danışmanlığında hazırlamış olduğu "Hanehalkı Harcama Esneklikleri ve Çocuk Maliyeti-Türkiye Örneği" adlı tez çalışmasında hane halkının yıllara göre harcama değişkenliğini inceledi.

Kaya tez çalışmasında izlediği yöntemi ise şöyle açıkladı: “Türkiye genelinde hane halklarının 2003,2007 ve 2011 yılları için 12 ayrı mal grubuna ait Engel denklemleri kurulmuş ve her bir yıl için hanelerin harcama esneklikleri tahmin edilmiştir. Bu esneklikler sonrasında daha ayrıntılı olarak düşük, orta ve yüksek gelir grupları bakımından incelenmiştir. Gelir gruplarına göre incelenen esnekliklerin 2007 ve 2011 yıllarında değişip değişmediği de ilgili model kurularak açıklanmıştır. Sonrasında Türkiye geneli için elde edilen talep denklemlerinden çocuk maliyetleri Engel yöntemine dayalı olarak 3 yıl için bulunmuştur. Bu çalışma sonunda elde edilen sonuçlara göre gelir grupları arasındaki tüketim davranışları farklılıkları göz önüne serilmiş ve yıllara göre bu tüketim davranışlarının değişip değişmediği gözlemlenmiştir."

Değerli akademisyenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.