Neyzen, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erguner’den Ney Konseri
Şub 19, 2016


İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın kuruluşundan itibaren emek veren öğretim üyelerinden Neyzen, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erguner; sanat yönetmenliğini tanburi Hakan Talu’nun üstlendiği Cemal Resit Rey Türk Musikisi Topluluğu’nun misafiri olarak; 7 Şubat 2016 Pazar günü CRR’de gerçekleşen konserde sahne aldı.

Süleyman Erguner konserde, Mansur Ney taksimlerinin yanısıra, dedesi Kutb-i Nayi Suleyman Erguner'in Hüzzam Pesrevi’ni, babası Kutb-i Nayi Ulvi Erguner'in Beyatiaraban Pesrev ve Sazsemaisi'ni solist olarak icra etti.

suleyman erguner ve munip utandi konser

Türk Musiki tarihine “Girift”den ilk kayıt

Neyzen Erguner ayrıca musikimizde 17. Yy.dan beri icra edildiği bilinen ve son yüzyılda unutulan Girift çalgısını, araştırmaları sonucunda yeniden imal etmiş; çalgının yanlış yapılmasını önlemek amacıyla “Süleyman Erguner Girifti” adıyla patentini almış ve bir yıl kadar icrasına çalışarak, 2011 yılında bu gayretlerini “Girift Albümü” olarak müzik dünyamıza sunmuştu. Bu nedenle, konserin devam eden kısmı, son dönem musiki tarihimizde “ilk olarak kaydedilmesi” gereken bir özellik taşıdı. Erguner, girift solosunun ardından bu çalgının son icracılarından Neyzen ve Giriftzen Asim Bey (ö. 26 Şubat 1929)’in "Cana rakibi handan edersin" adli Uşşak makamındaki şarkısını koro eşliğinde icra etti.

Konserin ikinci bölümünde ise Devlet Korosu’nda uzun yıllardır solist olarak konserler gerçekleştiren Münip Utandı, Rast ve Muhayyer makamında eserleri güzel sesi ve klasik üslubuyla seslendirdi.

Konser; tekrar sahneye davet edilen Neyzen Süleyman Erguner’in Mansur Ney ile Uşşak taksimini takiben; sözleri büyük şairlerimizden Yahya Kemal Beyatlı’ya ait olan, Dede Süleyman Erguner’in “Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler” adlı Uşşak makamındaki bestesini tüm sanatçıların toplu icrasıyla sona erdi.