Yeraltına Teknolojik Dokunuş: YER 2016
Haz 28, 2016


Bilgi çağının en büyük sonuçlarından biri, teknolojinin sürekli gelişmesi ve kendine yeni uygulama alanları bulmasıdır. Buna bağlı olarak, madencilik ve yerbilimlerinde de teknolojiden yararlanılan noktalar giderek artmıştır. Madencilik alanında bilgisayarların uygulama alanları yaygınlaştıkça, yeraltındaki zenginliklerin keşfinde ve yerbilimlerinin diğer dallarında daha derin bir bilgi birikimine sahip olacağımız kesindir.

yer_2016_1

15 Haziran 2016’da, Ayazağa Kampüsü’müzdeki İhsan Ketin Konferans Salonu ve Fuayesi’nde gerçekleştirilen “YER 2016 Sempozyum ve Sergisi” de İTÜ Maden Fakültesi Dekanlığı tarafından, bu noktadan hareketle düzenlendi. Etkinlik kapsamında “Madencilik ve Yerbilimlerinde Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu ve Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri Sergisi”ne de ev sahipliği yapan üniversitemizde, alanla ilgili akademisyenlerin yaptıkları özel sunumlara ve öğrencilerimizin projelerine yer verildi.
Maden Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Fatma Arslan’ın, fakültede yapılan çalışmaları yansıtan sunumuyla başlayan sempozyum, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yaptığı açılış konuşmasının ardından iki oturum hâlinde düzenlendi.

maden mezunlar bulusma

Prof. Dr. Yüksel Örgün Tutay’ın başkanlığını yaptığı birinci oturumda; Maden Mühendisliği Bölümü’müzden Prof.Dr. Selamet Erçelebi ve Dr. Murat Özkan “Madencilikte Bilgisayar Destekli Tasarım ve Planlama”, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü’müzden Prof. Dr. Mustafa Onur “Petrol, Doğal Gaz ve Jeotermal Rezervuarların Üretim Davranışlarının Bilgisayar Destekli Sayısal Yöntemler ile Benzeştirilmesi”, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’müzden Doç. Dr. Vural Yavuz ve Araş. Gör. Gökhan Şans “Yerbilimlerinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz Yöntemleri”, Jeofizik Mühendisliği Bölümü’müzden Prof. Dr. Emin Demirbağ ve Prof. Dr. İlyas Çağlar “Beypazari Trona Sahasında Sismik Yansıma Yönteminin Modelleme Çalışması ile Test Edilmesi” ve son olarak Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Leven Ergün “Cevher Hazırlama Endüstrisinde Modelleme-Simülasyon Uygulamaları” başlıklı sunumlarıyla, katılımcılar için ufuk açıcı bir perspektif sundu.

yer_2016_3

Prof. Dr. Gülay Bulut başkanlığında gerçekleşen ikinci oturumda ise sahne sırası bu sefer öğrencilerimizindi. Bu oturumda; Maden Mühendisliği Bölümü’nden Haydar Deniz Yıldırım, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Merve Uygur, Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Pınar Gürün, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü’nden Zinyat Agarzayeva ve Enes Karaçalı ile Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü’nden Esra Tanısalı, bitirme tasarım projelerini sundu.

Sempozyumun ve serginin sonunda yapılan törenle İTÜ Maden Fakültesi’nin 20. ve 30.yıl mezunlarına günün hatırası olarak plaketleri takdim edildi. YER 2016, fakültenin eski ve yeni mezunlarının katıldığı yemekle sona erdi.

Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi
Fotoğraf: İTÜ Görsel İletişim Tasarımı Ofisi