İTÜ Vakfı Dergisi'nin 73. Sayısı Yayında
Ağu 10, 2016


İTÜ Vakfı Dergisi'nin 73. Sayısının kapak konusu "Bilim, Teknoloji ve Toplum" oldu.

“Türkiye’nin bilim ve teknoloji serüveni nasıl ilerliyor?”, “Bir bilim politikamız var mı ve bunun sonuçları topluma nasıl yansıyor?”, “Bir kalkınma modeli olarak bu alana ne kadar odaklandık; üretim ve yatırımlarımız bilim ve teknolojiye dayanıyor mu?” gibi önemli sorulara yanıt aramak amacıyla hazırlanan dosyada, başta üniversitemizde görev yapan uzmanlar olmak üzere diğer üniversitelerdeki ve çalışmalarını yurt dışında sürdüren uzmanların görüşlerine yer veriliyor.

Derginin Temmuz - Eylül 2016 sayısının "Bilim, Teknoloji ve Toplum" dosyasında; Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, Prof. Dr. Teoman Pamukçu, Prof. Dr. Erkan Erdil, Prof. Dr. Aydan Turanlı, Orhan Bursalı, Kenan Çolpan, Dr. Ercan Çitil, Dr. Ulaş Çamsarı, Prof. Dr. Mete Tapan, Yrd. Doç. Dr. Aslı Çalkıvik, Yrd. Doç. Dr. Giovanni F. Mion, Doç. Dr. Ebru Yetişkin ve Doç. Dr. Yüksel Demir yazılarıyla konuya ışık tutarken; Nobel Kimya Ödülü’ne lâyık görülerek Türkiye’ye büyük bir gurur ve sevinç yaşatan Prof. Dr. Aziz Sancar'a da geniş yer veriliyor.

Prof. Dr. Güngör Evren'in demiryolu ulaşımını konu alan makalesi, Doç. Dr. Nurgül Balcı’nın karşılaştırmalı analize dayanan ve önemli sonuçları paylaşan “Yaşamın Sınırları: Göller Bölgesi’nden Mars’a" başlıklı bilimsel araştırması ve Öğr. Gör. Metin Tükenmez'in başarılı sporcuların hayatlarından örneklerle gösterdiği sporda emeğin önemine dair yazısının yanında; İTÜ, İTÜ ARI Teknokent ve İTÜ Vakfı'ndan geniş haber ve gelişmeler, bu dosyada okurlara zengin bir içerikle sunuluyor.

Her İTÜ’lünün yazacağı, okurlarımızla paylaşacağı şeyler olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle 73. sayısının ilk dosyasında oldukça çarpıcı konuların ele alındığı İTÜ Vakfı Dergisi’nin 74. sayısına da tüm İTÜ’lülerin katkısını bekliyoruz.

İTÜ Vakfı Dergisi 73. sayısını buradan okuyabilirsiniz.

itu_dergi_73_sayi