Fortune Türkiye - Endüstri 4.0 Konferansı’nda Sanayinin Geleceğine İTÜ Gözüyle Baktık
Eyl 30, 2016


Temelde bilişim teknolojileri ile sanayiyi buluşturmayı hedefleyen bir kavram olan “Endüstri 4.0”; yeni nesil yazılım ve donanım, cihaz tabanlı internet, düşük maliyetli ama yüksek güvenlikli donanımların oluşturulması ve tüm bunları en az enerjiyle yapabilme felsefesine dayanıyor. Böylece, geleceğin akıllı fabrikalarının kurulması, üç boyutlu yazıcılarla yapılan tasarımların yaygınlaştırılması ve çeşitlenmesi, sektörlerin de bu değişimlere göre dönüştürülmesi öngörülüyor.

“Türkiye’nin ilk üçüncü nesil üniversitesi” olma hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşan üniversitemiz, bu doğrultuda “Endüstri 4.0” kavramına getirdiği bakış açısıyla öne çıkmaya devam ediyor. 28 Eylül’de, İstanbul’da düzenlenen “Fortune Türkiye Endüstri 4.0” başlıklı konferansa konuşmacı olarak davet edilen Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, Endüstri 4.0’ın ülkemizin geleceği için ne ifade ettiğine dair görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

endustri_4-0

Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros’un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Rektörümüzün yanı sıra; mezunumuz ve Siemens Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy, Türk Telekom CMO’su Mert Başarır, Deloitte Türkiye Direktörü Hakan Göl, Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Çak, VeriFone Türkiye Güney Avrupa ve Rusya Bölgesi Başkan Yardımcısı Bülent Özayaz ve Sürdürebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur da konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte; Endüstri 4.0 kavramının Türkiye’nin geleceğini nasıl şekillendireceği ile insan odaklı bir dönüşümle verimliliğe ve çalışma ekosistemine yapabileceği katkılar ele alındı.

Prof. Dr. Mehmet Karaca: “Üniversitenin sanayiye yapacağı katkı daha da büyük olabilir.”

Konuşmasına, Endüstri 4.0’ın en çok bilişim teknolojisi ile Ar-Ge alanlarındaki üretkenliği ve verimliliği etkileyeceğini belirterek başlayan Rektörümüz; Teknik Üniversite’nin 243 yıldır ülkemizin endüstriyel gelişimine yaptığı önemli katkıları katılımcılara anlattı ve İTÜ olarak önemli ve sürdürülebilir bir örnek olarak İTÜ ARI Teknokent’i gösterdi. Bu konuda Teknik Üniversite’de özellikle son 4 yılda yeni alanların açıldığını ve üniversitede kayda değer projelerin başlatıldığını söyleyen Karaca, İTÜ’nün üniversite ayrımı yapmaksızın, parlak fikirleri olan ve yenilikçi düşünen her yaştan girişimciyi kabul eden ve destekleyen bir altyapı oluşturduğunun altını çizdi. Ayrıca üniversitemizin girişimci ruha sahip kişileri besleyecek bu ortamın sürmesiyle, Türkiye’nin Endüstri 4.0 sürecine daha sağlıklı hazırlanacağına da dikkat çekti.

endustri-4-0

Teknik Üniversite’nin üniversite-sanayi iş birliği anlayışı ve kurduğu girişimcilik ekosisteminin doğal bir sonucu olarak taşıdığı en önemli misyonun girişimcileri doğru alana yönlendirmek olduğunu kaydeden Rektörümüz, dünyada önemi günden güne artan “bilgi ekonomisi” yönünde de üniversitemizde farklı projeler geliştirildiğinin, bunun gelecekte de devam edeceğinin üzerinde durdu. Bu noktada sürekliliği sağlamak ve akademik alanda da Endüstri 4.0’a doğru bir şekilde hazırlanmak adına İTÜ’deki ders programlarının dünyadaki gelişmelerle paralel bir şekilde sürekli yenilendiğini sözlerine ekledi.

Son olarak; akademik dünyanın endüstriye yapacağı büyük katkıya değinen Prof. Dr. Mehmet Karaca, özellikle de ülkemizdeki doktora öğrencilerinin endüstriyel alanlara yönlendirilerek buradaki büyük potansiyelin keşfedilmesi gerektiğini vurguladı. Yurt dışında kimi ülkelerde doktora öğrencilerinin yüzde 80’inin çalışmalarını o ülkedeki kamu kuruluşlarının ya da özel sektörde yer alan firmaların Ar-Ge bölümlerinde sürdürdüğünü söyleyen Karaca, bunun gelecek için önemli bir veri olduğunu belirtti. Türkiye’deki doktora öğrencilerinde durumun tam ters yönde olduğundan da bahseden Rektörümüz sözlerini şöyle noktaladı: “Ülkemizdeki doktora öğrencilerinin yüzde 80’i akademik kariyeri seçiyor. Ancak yüzde 20’si Ar-Ge ve inovasyon nitelikli çalışmalara odaklanıyor. Halbuki bu oranları tersine çevirebilirsek akademik dünya, endüstriyel alana daha büyük katkı sağlayacaktır. Burada büyük bir potansiyel yatıyor ve b
u durum ülkemizin geleceğine yön verecek en önemli faktörlerden biri.”

Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi
Fotoğraf: İTÜ Görsel İletişim Tasarımı Ofisi