Üretimin Yeni Sürümü “Endüstri 4.0” İTÜ’de Masaya Yatırıldı
Eki 18, 2016


Bilgi üretiminin başrolde olduğu günümüz dünyasında üretim ilişkileri de buna göre dönüşüyor ve üretim süreci her geçen gün hızlanarak gelişiyor. Üretilecek ürün, kullanılan iş gücü, üretim yeri gibi noktaların iç içe geçmesiyle, daha az zaman ve maliyetle, daha kaliteli üretim yapılması isteniyor. Artan dünya nüfusu ve ihtiyaçların çeşitlenmesi, sanayiyi, doğal olarak yeni bir evreye geçmeye zorluyor. Bu bilgiler ışığında “Endüstri 4.0” olarak da adlandırılan gelecekteki 4. Sanayi Devrimi, üniversitemizin ev sahipliğinde, 12-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 16. Üretim Araçları Sempozyumu’nda ele alındı. Ayazağa Yerleşkemizde, Süleyman Demirel Merkezi’nde Üretim Araştırmaları Derneği tarafından organize edilen etkinliğin açılış konuşmalarını Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yanı sıra; Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Ayhan Toraman ve Sempozyum Eş Başkanları olan İşletme Mühendisliği Bölümü’müzden öğretim üyemiz Prof. Dr. Ferhan Çebi ile Üretim Araştırmaları Derneği’nden Prof. Dr. Güneş Gençyılmaz yaptı.

uretim arastirmalari sempozyumu (1)

Çebi: “Üretimle ilgili bugüne dek bildiğimiz her şey değişecek.”

Kürsüye ilk çıkan konuşmacı olan öğretim üyemiz ve ÜAD Eş Başkanı Doç. Dr. Ferhan Çebi, ilk olarak sempozyumun teması hakkında konuklara seslendi. Sanayileşme sürecinin bugüne dek üç aşamadan geçtiğini hatırlatan Çebi, ilk sanayi devrimine buhar enerjisi, ikinci sanayi devrimine elektrik enerjisi, üçüncü sanayi devrimine ise bilgisayar teknolojisinin öncülük ettiğini belirtti. Sıradaki sanayi devrimi olarak öngörülen Endüstri 4.0’ın ise “üretimde dijitalleşme” kavramı üzerinden gerçekleşeceğini söyleyen öğretim üyemiz, sıradaki değişimin üretimle ilgili bugüne dek bildiğimiz her şeyi değiştireceğine dikkat çekti. Ayrıca bu bağlamda 4. Sanayi Devrimi’nin, ülkemizde mühendislik alanındaki gelişmelere öncülük eden üniversitemizde ele alınmasının da son derece önemli olduğunu vurguladı.

uretim arastirmalari sempozyumu (3)

Prof. Dr. Ferhan Çebi’nin ardından konuşma sırası, ÜAD Eş Başkanı Prof. Dr. Güneş Gençyılmaz’ın oldu. Konuşmasının ilk bölümünde, Üretim Araştırmaları Sempozyumu’nun ilk kez 1997’de, yine üniversitemizde yapıldığını anımsatan Gençyılmaz, aradan geçen 19 yılın ardından, eğitim verdiği her alanda Türkiye’ye öncülük eden İTÜ’nün etkinliğe üçüncü kez ev sahipliği yapmasının kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

uretim arastirmalari sempozyumu (2)

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca: “3.nesil üniversite olmaya en yakın üniversite İTÜ’dür.”

Sempozyumda, konuşmasına 4. Sanayi Devrimi’nin lokomotifinin üniversiteler olacağının çok açık bir şekilde göründüğünü söyleyerek başlayan Karaca; dünya sistemine artık üretimi değil, bilgiyi yönetenlerin yön verdiğini söyledi. Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki bilgi üretim verimliliğinin çok yüksek olduğunu belirten Rektörümüz, özellikle de Stanford, Massachusetts Institute of Technology (MIT) vb. dünyaca ünlü üniversitelerin “3. nesil üniversite” misyonuyla hareket ederek toplum yararına bilgi üretimini üstlendiğini örnek verdi. İTÜ’nün 243 yıllık bir deneyim ve çeşitli alanlarda kendini kanıtlamış geniş mezun kitlesiyle ve çok sayıda uluslararası bağlantıya sahip bir dünya şehri olan İstanbul’da bulunmasının da avantajı sayesinde, Türkiye’de “3.nesil üniversite” olmaya en yakın üniversite olduğunu söyledi. Karaca sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin en kısa zamanda bilgi ekonomisine geçmesi gerekiyor. Bugün artık büyük çaplı tesislerden, yüksek maliyetli ve belli bir fiziksel alana yerleşmiş bir üretim şekli ve yatırım eğiliminden ziyade, Uber ve WhatsApp gibi belli bir alana hapsolmamış, pratik ve geniş kitleleri doğrudan etkileyen girişimler bu süreci yönlendiriyor. Bizim 4. Sanayi Devrimi’ne, yani Endüstri 4.0’a doğru yapılan koşuda öne geçmek için bu gelişmeleri iyi analiz etmemiz gerekiyor.”

uretim-arastirmalari-sempozyumu-4-W

Etkinliğe katılan İsveç Linköping Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü konuk öğretim üyesi Prof. Dr. Robert W. Grubbström’ün bu sempozyuma özel olarak hazırladığı, üretim-envanter problemlerinde dönüştürme metodolojilerini irdeleyen çalışması ise ufuk açıcı nitelikteydi. Sempozyum, Endüstri 4.0 bağlamında üretim yönetimi alanına ilişkin yenilikçi ve çağdaş yaklaşımların, stratejilerin ve deneyimlerin tartışılması noktasında kayda değer bir zemin hazırladı.

Haber ve Fotoğraf: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi