Mezunlarımızın Bitirme Projeleri, Mekan 2016’da Parladı
Kas 15, 2016


İç mimarlık ve çevre tasarımı alanlarında öğrenim gören üniversite öğrencilerini ortak bir platformda buluşturarak etkileşim ve iletişim ortamı yaratmayı amaçlayan, “İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Proje Yarışması”nın bu yılki ayağı “Mekan 2016”dan biri birincilik olmak üzere, iki ödülle döndük.

ilke (1)

Yarışmada birinciliği üniversitemize getiren ve bu yıl İç Mimarlık Bölümü’müzden mezun olan İlke Şahin, “IN’N UP” adlı bitirme projesi ile başlangıçta müze olarak tasarlanan ama sonrasında araştırma merkezine dönüştürülen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma Merkezi’mizin (İTÜ-Arc) “Büyük Hangar” bölümünü, işlevi doğrultusunda yeniden kurguladı. Ayazağa Yerleşkemizde bulunan alan böylece, kullanıcıların talepleri ve mevcut ihtiyaçların karşılanması yönünde yeniden ele alındı. Öğrencimizin çalışmasında, binanın girişi için bir kafe de tasarlandı ve böylece bu alanda öğrenci sirkülasyonu amaçlandı. Mezuniyetini bu başarıyla taçlandıran öğrencimiz daha önce, aralarında EASA (Avrupa Mimarlık Öğrencileri Meclisi - European Architecture Students Assembly) de olan kurumlarda staj deneyimleri edinmişti.

Hazal (1)

Bu yıl aynı bölümümüzden mezun olan ve Mekan 2016’nın mansiyon ödülünü alan Hazal Karaöz ise bitirme tezinde, İzmir’in Halkapınar ilçesindeki Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) eski binasını inceledi ve yapının iç hacminin yeniden işlevlendirilmesi üzerine çalıştı. Öğrencimizin proje konusu olarak bu mekanı seçmesinde en etkili nokta, tarihi ve kentin mimari hafızasında önemli bir yeri olan binanın özgün yönlerinin olması nedeniyle büyük bir potansiyel taşımasıydı. Karaöz’ün projesinde binanın İzmir Akdeniz Akademisi’ne tahsis edilerek; İzmir'in yenilik ve tasarım kenti hâline gelmesi, özellikle Akdeniz ülkeleri olmak üzere güçlü yurt dışı bağlantılarla etkileşime girmesi, demokratik ve katılımlı uygulamalarda yer alması amaçlandı. Söz konusu akademik çalışmada; köy enstitüleri, ekoköyler, organik tarım çalışmaları ve deneyime açık alanlar gibi kavramlar çerçevesinde bir senaryo kurgulandı. Bu doğrultuda; girişimcilerin, sanatçıların, tasarımcıların ve zanaatkârların; tarih, tasarım, kültür, sanat ve ekolojiyle ilgili üretime geçecekleri, deneyimler edinecekleri mekânlar tasarlandı. Restorasyonu İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından tamamlanan yapı, İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla İzmir Akdeniz Akademisi ile İzmir Kent Koleji’ne tahsis edildi.