İTÜ BMT-KAUM, Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Güncel Gelişmeleri Ele Aldı
Ara 13, 2016


Erkek egemen sosyal yapı nedeniyle kadına yönelik şiddet, dünyada hâlâ önemli bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İTÜ BMT-KAUM) da kadın kimliğini ve varlığını hedef alan şiddet kültürüne karşı, üniversitemizde önemli çalışmalar yapıyor. Merkez son olarak, konuya dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde “Türkiye’de ve Dünyada Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Güncel Gelişmeler” panelini düzenledi.

İTÜ BMT-KAUM Müdürü, Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Fatma Arslan’ın Türkiye’de ve dünyada kadına yönelik şiddet verilerine odaklanan sunumuyla başlayan etkinlikte ayrıca, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucusu Avukat Canan Arın ile Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şehnaz Kıymaz, İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. İpek İlkkaracan’ın moderatörlüğünde konuyla ilgili olarak ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamaları tartıştı.

bmt kaum panel

Türkiye’de her 5 kadından birinin boşanmak veya ayrılmak istediği için öldürüldüğünü, bu sebeple yasaların ve yargıçların kadınlardan yana tavır alması gerektiğini söyleyen Arın, yasalarda yapılacak değişikliklerle, çıkan kararların olumlu yönde etkileneceğini belirtti. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar maddesi ile cinsel dokunulmazlık hakkının kabul edildiğini söyleyen Arın, TCK 103 Platformu’nun bu yönde verdiği mücadeleden de bahsetti. Arın konuyla ilgili görüşlerini: “ ‘Çocukların cinsel istismarı’ başlıklı maddede cinsel ilişki yaşı 15 olarak kabul edilmiştir, platform ise anayasada belirtilen “çocuk” tanımının 18 yaş altını kapsaması nedeniyle, Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde belirtilen cinsel ilişki rıza yaşının 18 olarak kabul edilmesini talep etmiştir. Ne yazık ki yapılan son değişiklikle rıza yaşı, kademeli cezalandırma yöntemiyle 12 olarak değiştirilmiştir” sözleriyle paylaştı.

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şehnaz Kıymaz ise konuşmasında, kadına yönelik şiddet hakkında uluslararası yaptırımlardan ve sözleşmelerden söz etti. Uluslararası geçerliliği olan Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve “İstanbul Sözleşmeleri” olarak da bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ne Türkiye’nin de taraf olduğunu hatırlatan Kıymaz, iç hukukla çözülemeyen noktalarda bu sözleşmelere başvurulduğunu aktardı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı’nın (UNDP) belirlediği 2030 hedeflerinde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin de yer almasının önemine değindi.

Eğitimsizlik ve gelenekselleşmiş yanlış uygulamalar nedeniyle ülkemizde de görülen bir sorun olan kadına yönelik şiddet ve çocuk yaşta yapılan evliliklerle ilgili sorunların tartışıldığı etkinlik, panelistlerin izleyicilerden gelen soruları yanıtlamasıyla sona erdi. İTÜ BMT-KAUM’un üniversitemizde yaptığı çalışmaları merkezin internet sitesinden, Facebook sayfasından ve Twitter profilinden takip edebilirsiniz.