Dr. Duygu Bozkurt Ağaoğulları’ndan Çifte Ödül
Oca 10, 2017


Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz, bilim dünyasındaki her ulusal ve uluslararası etkinlikte üniversitemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Yaptığı sunumlara aldığı geri bildirimlerle bakış açılarını genişletiyor, aldıkları ödüllerle İTÜ’ye büyük bir gurur yaşatıyor.

Kimya - Metalurji Fakültesi mezunumuz Dr. Duygu Bozkurt Ağaoğulları, uluslararası çaptaki ödüllerimize yenilerini ekledi. Ağaoğulları ilk olarak, 5-10 Eylül tarihleri arasında, Karadağ’ın Herceg Novi şehrinde düzenlenen Yugoslav Malzeme Araştırmaları Topluluğu Konferansı’nda (Yugoslav Materials Research Society Conference 2016 - YUCOMAT 2016) sunduğu “Characterization of Graphite-encapsulated Iron Nanoparticles Synthesized by Milling-assisted Low-pressure Chemical Vapor Deposition” başlıklı bilimsel bildirimiyle En İyi Poster Sunum Ödülü’nü kazandı. Ağaoğulları’nın sunumu, “çeşitli tıp uygulamalarına ve kanser tanısı ile tedavisine yönelik metalik nanopartiküllerin sentezlenmesi ve karakterizasyonu” konusunda, Stanford Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde yaptığı doktora sonrası çalışmalarının ve üniversitemizin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Partikül Malzemeler Laboratuvarları’nda sürdürdüğü araştırmaların bir uzantısı olarak sayılıyor.

Ağaoğulları’na “En iyi Poster Sunum Ödülü”nü getiren çalışması, son yılların en önemli konularından biri olan metalik manyetik nanopartiküllerin kanser teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere üretimi, geliştirilmesi ve karakterizasyonu üzerine odaklanıyor. Bu çalışmanın, kanserli hücrelerin kontrast ajanları yardımıyla manyetik alan altında moleküler düzeyde görüntülenerek teşhis edilmesi ve bu hücrelere ilaç salınımı yapılarak kanserli bölgelerin tedavi edilmesi için kullanılan manyetik özelliğe sahip; demir, kobalt ve nikel gibi metalik nanopartiküllerin oksidasyon nedeniyle manyetik özelliklerinin azalması sorununa çözüm olabileceği düşünülüyor.

Ağaoğulları ikinci başarısını ise 20-21 Ekim 2016 tarihleri arasında, İstanbul’da düzenlenen “3. Laboratuvardan Endüstriye Yeni Geliştirilen İki Boyutlu Malzemeler ve Grafen Konferansı”nda (GRAPHENE 3rd Emerging 2D Materials & Graphene Conference from Laboratory to Industry 2016) adlı konferansta elde etti. Ağaoğulları bu etkinlikteki ikinci ödülüne, “Olası Biyomedikal Uygulamalar İçin Düşük Basınç Kimyasal Buhar Biriktirme ve Liç Prosesleri ile Hazırlanan Grafit ile Kapsüllenmiş Demir Nanopartiküllerinin Karakterizasyonu” (Characterization of Graphite-encapsulated Iron Nanoparticles Prepared by Low-pressure Chemical Vapor Deposition and Leaching for Possible Biomedical Applications) başlıklı çalışmayla değer görüldü. Kendisine “En İyİ Poster Bildirimi” ödülü getiren bu çalışma, Stanford Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Steven Madsen, Ai Leen Koh ve Robert Sinclair’in ortak yazar olarak katılmasıyla da öne çıktı.

Dr_Duygu_Bozkurt  (1)

Dr. Duygu Bozkurt Ağaoğulları kimdir?

29 Ekim 1982’de, İstanbul’da doğan Dr. Duygu Bozkurt Ağaoğulları; 2000 yılında, üniversitemizin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde başladığı lisans öğrenimini 2004’te tamamladı. Bu dönemde çift ana dal programına da katılan Ağaoğulları, 2002 yılında başladığı Kimya Mühendisliği Bölümü’müzden 2006’da mezun olarak ikinci diplomasını da aldı. Kimya Mühendisliği Bölümü’müzde sürdürdüğü ikinci lisans öğrenimi devam ederken aynı dönemde, 2004 yılında, İTÜ Mühendislikte İleri Teknolojiler, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’na başladı ve 2007’de bu programı başarıyla tamamladı. Akademik kariyerine devam eden Dr. Duygu Bozkurt Ağaoğulları, yine üniversitemizde ve yüksek lisans derecesini aldığı bölümümüzde başladığı serüveni başarıyla bitirdi ve 2014’te doktora derecesini almaya hak kazandı. Başlıca araştırma konuları arasında, kimyasal metalurji, toz metalurjisi, nanopartikül ve taneli malzemeler üretimi (mekanik alaşımlama, mekanokimyasal ve solvotermal sentezleme yöntemleri), grafen sentez ve enkapsülasyon teknikleri, ileri teknoloji bor ürünlerinin (metal borürler, boratlar, elementer bor, bor içerikli gazlar) üretimi, metal matriksli hibrit kompozitlerin üretimi, kimyasal buhar biriktirme prosesi sayılan araştırmacı mühendisimiz çalışmalarına üniversitemizde devam ediyor


Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi