Kütüphanenizi İTÜ Vakfı Yayınları ile Zenginleştirin
Şub 08, 2017


Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine temel eser, ileri düzeyde incelemeler yapacak araştırmacılara ise başvuru kaynağı niteliğinde kitaplar sunan İTÜ Vakfı Yayınları, dünyanın her yerinde ve her dilde yayınlanabilme potansiyeli taşıyan kaynakların Türkçeye kazandırılmasını önemli bir misyon olarak görüyor.

Kurulduğu günden bu yana başta öğrencilerimiz olmak üzere, nitelikli kitapları özellikle teknik alanda öğrenim gören tüm üniversite öğrencileriyle buluşturan yayınevi, bugüne dek önde gelen akademisyenlerimizin yazdığı 40’tan fazla kitabı yayınladı ve bağışlanan onlarca eseri öğrencilerle tanıştırdı.

kitap08022017 (3)

Bu çok sayıdaki eser arasında; inşaat, mimarlık, elektrik-elektronik, matematik, gemi, uçak-uzay, kimya, İngilizce, makine, fizik, maden, müzik gibi disiplinlerden çok sayıda yayının yanı sıra; Yaşamın Evrimi, Müzikoloji, Yazıları ve Rölöveleriyle Sedat Çetintaş, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz ile Ord. Prof. Ata Nutku: Türk Gemi İnşaatı Endüstrisi ve Mühendislik Eğitiminin Önderi eserleri özellikle dikkat çekiyor.

kitap08022017 (6)

Akademik literatüre kazandırılan sayısız eser
Yayın faaliyetlerini büyük bir özveriyle sürdüren İTÜ Vakfı, bir yandan öğretim üyelerini piyasadaki ticari yükle karşı karşıya bırakmayacak şekilde desteklerken diğer yandan da bu yayınları öğrencilerimize uygun fiyatlarla sunuyor. Yayınlarıyla hem akademik alanda önemli bir ihtiyacı karşılıyor hem de buradan sağladığı gelir ve bağışlanan teliflerle öğrencilerimize karşılıksız eğitim bursu veriyor ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizi destekliyor.
Akademik yayıncılıkta 30 yıla yaklaşan deneyimini üniversite hazırlık kitapları alanına taşımaya hazırlanan İTÜ Vakfı Yayınları bu hamleyle, lise öğrencilerinin üniversite hedefine ulaşmalarına katkıda bulunacak. İçerikleri öğretim üyelerimizden oluşan komisyonlarca titiz bir inceleme sonucu hazırlanan üniversiteye hazırlık kitapları ile 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıf kitapları, İMES-İTÜ Modüler Eğitim Sistemi’nin getirdiği farklı ve yeni yöntemle öğrencilere ve eğitim kurumlarının yararına sunulacak.

kitap08022017 (1)

Mevcut yayınlarını yeni basımlarına hazırlanan İTÜ Vakfı Yayınları, Teknik Üniversite’nin eğitim kalitesini ve uzman akademisyenlerinin sahip olduğu birikimi aktaracakları daha fazla sayıda eseri akademik literatüre kazandırmayı, çeviri eserler ve farklı disiplinlere ilişkin temel kaynak niteliğindeki özgün eserlerle tüm kentlerdeki öğrencilerle ve akademik dünyayla buluşmayı amaçlıyor.

kitap08022017 (5)

İTÜ Vakfı Yayınları’ndan önerdiğimiz kitaplar

İTÜ Vakfı Yayınları’nın gerek akademik gerekse farklı türlerde yayınladığı birçok kitabın arasından size önerilerimiz ise şöyle: 1946 yılı mezunumuz Yüksek Mühendis Sedat Üründül’ün yaşam öyküsünü konu alan “İtibar ve İtimat: Sedat Üründül” de bulunuyor.


kitap08022017 (2)

 İTÜ Vakfı'nın önerdiği kitaplar arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkan Batılılaşma hareketleriyle mevcut geleneğin karşı karşıya geldiği dönemde yaşamış İsmail Hakkı Bey’in yaşamına odaklanan “Muallim İsmail Hakkı Bey ve Musiki Tekamül Dersleri”, bilinen en eski Türk sanatlarından olan ve “suya resim yapma” sanatı olarak da tanımlanan ebrunun dünyadaki en önemli temsilcilerinden Hikmet Barutçugil’in eşsiz eserlerinden oluşan “Ebrunun Mermer Yüzü”; ülkemizin mühendislik ve mühendislik eğitimi tarihine yakından bakarak bu yolculukta üniversitemizin rolünü ve geçmişten bugüne kurumsal gelişimini anlatan “İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz”; sanatsal ve mimari değeri güçlü rölöve ve restitüsyonların yaratıcısı ve 19. yüzyıl kültürüyle beslenmiş bir Cumhuriyet aydını olan Sedat Çetintaş’ı konu alan “Yazıları ve Röloveleriyle Sedat Çetintaş”, üniversitemizde sivil gemi mühendisliği eğitiminin kurucusu ve çelik gemi yapımında önde gelen isimlerden olan Ord. Prof. Ata Nutku’nun hayallerini, hedeflerini, meslek sevgisini, başarılarını ve yurtseverliğini anlatan “Ord. Prof. Ata Nutku. Türk Gemi İnşaatı Endüstrisi ve Mühendislik Eğitiminin Önderi” ve son olarak, İstanbul’da son yirmi yıldır yaşanan hızlı değişimi, “konut” kavramı açısından farklı boyutlarıyla inceleyen “İstanbul’da Konut (binbir çeşit)”.
080220177j
İTÜ Vakfı Yayınları’ndan çıkan kitapları, 1773 İTÜ Satış Mekânı’ndan ve 1773itu.com adresinden satın alabilirsiniz.