Üç Projemiz, Marie Sklodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları 2016 Desteği Alacak
Şub 22, 2017


Üniversitemizden üç araştırmacı, Horizon 2020 Programı Marie Sklodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları 2016 çağrısı kapsamında desteğe değer görüldü. Türkiye genelinde ise burs kapsamında toplam 8 araştırma destek aldı. Gelin, burs ve desteğe değer görülen bilimsel çalışmalar arasında üniversitemizde yürütülecek olan projelere daha yakından bakalım.

proje_1

Deep Learning UAV Networks (DUF): Marie Sklodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları 2016’da destek almaya hak kazanan projelerden biri, Uçak Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Nazım Kemal Üre’nin “Orman Yangını Söndürme İçin Derin Öğrenmede Otonom İnsansız Hava Araçları Ağı (Deep Learning UAV Networks for Autonomous Forest Firefighting - DUF) isimli projesi oldu. Çalışma, takım halinde çalışan otonom insansız hava araçlarıyla dağıtık yapay zekâ yöntemleri kullanılarak orman yangınlarının tespiti ve yangın yayılma yönünün tahmini için gereken algoritmaların geliştirilmesini ve uygulanmasını içeriyor. Proje bu yolla, olası orman yangınlarını önlemek veya hasarı azaltmak adına erken uyarı sistemlerinin etkisini artırmayı hedefliyor. Süresi 2 yıl olarak öngörülen DUF’un toplam bütçesi ise 145.845 Avro olarak belirlendi. Proje, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezimizden Prof. Dr. Gökhan İnalhan’ın gözetmenliğinde gerçekleştirilecek.

MIDxPRO: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Tuba Yılmaz Abdolsaheb’in “Açık Uçlu Sondaj Yöntemiyle Meme Kanserinin Mikrodalgalarla Teşhisi (Microwave Diagnosis of Breast Cancer with Open Ended Contact Probe - MIDxPRO) adlı projesi de Avrupa Birliği Horizon 2020 Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (Individual Fellowships - IF) 2016 çağrısı dâhilinde destek alacak. Gözetmenliğini, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümümüzden öğretim üyelerimiz Prof. Dr. İbrahim Akduman ile Prof. Dr. Tayfun Akgül’ün yaptığı çalışma, 2 yıl sürecek ve projenin toplam bütçesi 157.845 Avro olacak. Bu proje sayesinde, meme kanserinin açık uçlu problarla belirlenmesi amaçlanıyor. Medikal Cihaz Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezimizde hayata geçecek MIDxPRO, meme kanserinin tanı ve tedavisinde kullanılabilecek bir cihaz geliştirmeyi hedefliyor. Dielektrik özelliklerde bulunan farka dayanarak kanserli ve sağlıklı dokuyu birbirinden ayırabilecek bu cihazın, yüksek doğrulukta ayrım yapabilmesi için dielektrik ölçüm algoritmaları geliştirilecek ve hayvan deneyleriyle de sınanacak.

Wearonics: Üniversitemizde bu burstan bu yıl yararlanacak son proje ise Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültemizden araştırma görevlisi Dr. Alper Gürarslan’dan geldi. Gürarslan’ın “Uzayabilir İletken Lif Geliştirme ve Bunların Giyilebilir Elektronikte Uygulamaları” (Developing Stretchable Conductive Fibers and Their Implementations in Wearable Electronics -Wearonics) başlıklı araştırma önerisiyle Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları 2016 çağrısı sıralamasında ilk %3’lük dilimde yer alarak destek almayı başardı.

Projenin ilk aşamasında; tekstil, polimer, nano-malzemeler ve mikro-mekanik bilimlerin harmanlanarak iletken ve uzayabilir bir lif geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu lifin, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Güneş Karabulut Kurt'un gözetmenliğinde kablosuz iletişim sistemleriyle donatılıp yaygın bilişim bileşenlerinde kullanılması planlanıyor. Dr. Alper Gürarslan, bileşenlerin engellilerin hayatını kolaylaştıracak ürünlere dönüşmesi için Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Nevin Çiğdem Gürsoy'dan, Tekstil Tasarım Merkezi’nde 3 aylık bir eğitim alacak. Toplam bütçesi 157.845 Avro olarak belirlenen proje 2 yıl sürecek ve bu sürenin son 6 ayında araştırmacı, İtalya’daki ComfTech ve Almanya'daki Antelope şirketleriyle iş birliği yaparak giyilebilir elektronik ürünler geliştirecek.

Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları nedir?

Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi hâline getirmeyi hedefliyor. Program kapsamında sağlanan burs ve destekler sayesinde ise araştırmacılar, bulundukları ülkeden başka bir ülkeye araştırma amaçlı dolaşım gerçekleştirmek üzere bir proje önerisi hazırlıyor ve böylece desteklerden yararlanabiliyor.Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi