Doktora Öğrenci Adaylarının ve İTÜ Doktora Öğrencilerinin Dikkatine: 100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuruları 8 Mart 2017’ye Kadar Devam Ediyor
Şub 23, 2017


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen öncelikli alanlarda, ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2000 doktora öğrencisine, YÖK Doktora Bursu verilmesi kararlaştırılmıştır (Detaylı bilgi için tıklayınız). Bu kapsamda, İTÜ’de aşağıda listesi sunulan enstitülerde ilgili tematik alanlarda Doktora Bursu verilecektir.

Bununla ilgili olarak aşağıda verilen kriterleri sağlayan kişiler;

“Ders alma aşamasında veya doktora yeterlik aşamasını geçmiş ancak tez önerisini verme aşamasında” olup aşağıda belirtilen alanlarda akademik çalışmalarını sürdüren ya da bu konuda tez yapacakları enstitülerimize kayıtlı olan T.C. vatandaşı doktora öğrencilerimiz,

• Aşağıda listesi verilmiş tematik alanlarda çalışma yapabilecek durumda olup enstitülerimize henüz kayıtlı olmayan T.C. vatandaşı adaylar, belirtilen alanlarda tez yapmak şartı ile ilgili burstan faydalanmak üzere başvuru yapabileceklerdir.

100-2000_burs
Başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6’ıncı maddesinde belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların herhangi bir kamu veya özel kurumda çalışmıyor olması gerekmektedir.

Başvurular, aşağıda belirtilen dokümanların taranarak en geç 08.03.2017 günü saat 17.00’ye kadar fbe@itu.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.


1. Dilekçe
2. Lisans ve YL not dökümleri
3. Mevcut DR not dökümü
4. Öğrenci belgesi
5. Lisans ve YL diploması
6. ALES sonuç belgesi
7. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
8. Nüfus cüzdanı

İTÜ Rektörlüğü