Kütüphanemizin İki Asırlık Yolculuğu
Mar 30, 2017


İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın 53. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinlikte, kütüphanemizin Mühendishaneden Mühendis Mektebine dek süren yolculuğuna tanıklık ettik. "Arşiv Belgeleri Işığında Mühendishane'den Mühendis Mektebi'ne İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi" başlıklı konferansta; Mühendishane’nin kuruluş yıllarından Cumhuriyet’in ilk senelerine uzanan zaman dilimi içinde kütüphanemizin gelişimi incelendi.

kutuphane-tarihi (2)

Etkinlikte, İTÜ Mustafa İnan Kütüphanemizden Uzman Duygu Aysal Cin, "Arşiv Belgeleri Işığında Mühendishane'den Mühendis Mektebi'ne İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi", aynı kütüphanemizden Uzman Erdal Işık ise “İTÜ Kütüphanesi Sayısal Koleksiyonları” başlıklı konuşmalarıyla, katılımcılara seslendi.

kutuphane-tarihi (3)

Konferansta yapılan sunumlarda izleyiciler, kütüphanemizin 244 yıl önceki kuruluş sürecinden Cumhuriyet’in erken dönemlerine kadar nasıl bir gelişim kaydettiğini, arşivinin giderek nasıl genişlediğini ve kitap koleksiyonunu nasıl çeşitlendirdiğini resmi belgeler, fotoğraflar ve bu gelişimde payı olan önemli isimlerin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler eşliğinde izledi. Kütüphaneye kitap bağışlayan dönemin önemli bürokratları, devlet adamları, yurt içinden ve yurt dışından yazılı kaynak aktaran bilim insanlarının çabalarına tanıklık eden katılımcılar, kütüphanenin asırlar süren yolculuğunda geçirdiği yapısal değişiklikleri, kitap ödünç vermeden özel koleksiyon teminine işleyişiyle ilgili geçirdiği dönüşümü, Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan mirasın Cumhuriyet ile birlikte aldığı mesafeyi de ilk elden belgelerle öğrendi.

kutuphane-tarihi (4)

Kütüphanenin işlevsel açıdan yaşadığı değişim, Hamidiye Kütüphanesi ve Topkapı Sarayı’ndan getirilen yazılı kaynaklar, Avrupa’dan sipariş edilerek özel olarak getirilen teknik konularla ilgili kitaplar, kütüphanenin dönemin devlet kurumlarıyla imzaladığı şartnameler ve temin edilen özel haritalar da sunumlarda yer aldı. Üniversitemizin kütüphanesindeki kaynakların ülkemizin bayındırlık projelerinde kullanılan birikimi nasıl etkilediği ve Mimar Kemaleddin, Ali Ziya Kocainan, Matmazel Kalema, Nazlı Hanım gibi birçok kütüphanecinin emekleri de konferans izleyicilerine aktarıldı.

kutuphane-tarihi (1)

Bu etkinlikle birlikte, İTÜ Nadir Eserler Koleksiyonu’nun Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki teknolojik modernleşme sürecini yürüten Mühendis Mektebi’nin mirasını devralarak geliştiren, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nda üretilen tarih, edebiyat, sosyoloji ve sanat metinlerine de ev sahipliği yapan, akademik ve kültürel açıdan paha biçilemez bir hazine olduğu bir kez daha vurgulandı.Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi