4. Sanayi Devrimi Paneli’nde 4 İTÜ’lü Sahne Aldı
May 04, 2017


Dünya Ekonomik Forumu’nun (The World Economic Forum - WEF) inisiyatifi olan Global Shapers Community tarafından düzenlenen Türkiye’de 4. Sanayi Devrimi Paneli’nde, Endüstri 4.0 üzerine düşünceler daha geniş kapsamda ele alındı.

Türkiye'de Dördüncü Sanayi Devrimi başlığıyla, 2 Mayıs’ta, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte sanayi, eğitim, iş dünyası ve ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından birçok katılımcı yer aldı. Üç başlıkta gerçekleşen panelde Endüstri 4.0’ın yarattığı fırsatlar ve beraberinde getirdiği olası sorunlar konunun uzmanları tarafından değerlendirildi.

4-sanayi-devrimi (2)

Moderatörlüğünü CNN Türk TV Editörü Ahu Özyurt’un üstlendiği “4. Sanayi Devrimini Benimseme Sürecinde Türkiye’nin Görünümü” oturumunda, Rektörümüz Prof.Dr. Mehmet Karaca’nın yanı sıra mezunlarımız Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Siemens Türkiye Genel Müdürü Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Ersoy ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu yer aldı. Oturumun diğer konuğu Kale Yatırım CEO’su Ümit Kumcuoğlu oldu. Panelde yeni ürünler, yeni teknolojiler, yeni çalışma yöntemlerinin egemen olacağı değişim sürecinde rekabet gücü yüksek ekonomiler arasında olmayı hedefleyen ülkemizin küresel düzeydeki bu gelişmeleri takip etmesinin ve Endüstri 4.0’ı hayata geçiren öncü ekonomilerden olmasının önemi üzerinde duruldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca: “Üniversiteler dönüşümün bir parçası olmak zorundadır.”

Rektörümüz Prof.Dr. Mehmet Karaca panelde yaptığı konuşmada, 4. Sanayi Devrimi’nin esiğinde bir kurum olarak üniversitemizin bir yandan temel bilimler alanındaki araştırmalarını sürdürmesine, diğer yandan ise bir Ar-Ge ve inovasyon üssü olarak dünya çapında projeler yürüttüğüne dikkat çekti. Endüstri 4.0 hedefleri doğrultusunda tüm bileşenleri ve paydaşlarıyla birlikte çalışan bir üniversite misyonuyla İTÜ ARI Teknokent aracılığıyla küresel çapta başarılı çalışmalara imza attığımızı belirten Rektörümüz, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Üniversiteler, insanları düşünmeye yönlendiren ve nitelikli insan kalitesini artıran bilim yuvalarıdır. Biz de İTÜ olarak bu doğrultuda, yüksek lisans eğitimine özel bir önem veriyor, farklı ve yeni içerikte programlarla eğitim kalitemizi artırarak zenginleştiriyoruz. İki yıl önce siber güvenlik, büyük veri ve veri analitiği konularında lisansüstü programlar başlattık. Öğrencilerimizi ve öğretim üyelerimizi teknoparklar ile tanıştırdık. Öğrencilerimiz burada artık şirketler kuruyor ve önemli başarılar elde ediyorlar. Örneğin fizik öğrenimi gören bir öğrencimiz yazılım firması kurdu ve şirketini 100 bin dolara sattı. Bütün bunlar olurken öğretim üyelerimizin de profili değişti, bakış açıları genişledi. Bu değişimde en önemli unsur ise teknoparklar oldu. Dört yıl önce 10 öğretim üyesinin şirketi varken, bu sayının bugün 80’i geçmiş olması, yaşadığımız değişimin ve ilerlemenin en açık göstergelerinden biridir. Bu nedenle, üniversiteler de bu dönüşümün bir parçası olmak zorundadır.”

4-sanayi-devrimi (1)

Etkinlik, “Eğitimde Paradigma Değişimi ve Üniversite - Sanayi İş Birliği” ile “Teknolojik Dönüşüme Birey ve Toplum Temelinde Hazırlanmanın Önemi” panellerinin ardından sona erdi.

4. Sanayi Devrimi nedir?

İlk Sanayi Devrimi 18. Yüzyılda gerçekleştiğinde, bu değişimin itici güçleri su ve buhar gücüne dayalı makineler ile ulaşım temelli üretime dayanıyordu. 19. yüzyılda elektrik enerjisinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, ikinci aşamaya geçen sanayi devriminin en önemli sonucu seri üretime geçiş oldu. Günümüzde son dönemini yaşadığımız 3. Sanayi Devrimi’nin arkasında ise elektronik sistemler ile bilişim teknolojilerinin bütünleşik kullanımı ve bilgi teknolojileri vardı.

Bugün her alanda yaşanan dijitalleşme süreciyle ayak seslerini duyduğumuz 4. Sanayi Devrimi; yapay zeka, robot kullanımı, otonom araçlar, 3 boyutlu yazıcılar, nanoteknoloji ve bilimin diğer alanlarındaki gelişmelere bağlı olarak ekonomi ve toplumu dönüştürecek büyük bir değişim olarak karşımıza çıkıyor. Çalışma anlayışını küresel boyutta değiştirecek Endüstri 4.0 kavramının bazı meslekleri ortadan kaldırması ve bazı iş alanlarını geliştirmesinin yanı sıra, insanlığı yeni profesyonel çalışma dallarıyla tanıştırması da bekleniyor.

Global Shapers Community

Global Shapers Community, yaşadıkları topluma katkıda bulunma isteği ve liderlik potansiyeli taşıyan 20 - 30 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor. Dünya üzerinde 400’den fazla şehirde aktif olan ve “geleceğin topluluğu” olarak da adlandırılan Global Shaper’lar; kendi bölgelerinde yaşayan, toplumda aktif rol alan, dijital dünyayla bütünleşmiş ve birbirinden farklı öz geçmişlere sahip gençlerin temsil ettiği bir oluşum olarak öne çıkıyor.


Haber ve Fotoğraflar: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi