En Başarılı Tez Ödüllerini Kazanan İTÜ’lüler Belli Oldu
May 31, 2017


Lisansüstü öğrencilerimizin ve danışman öğretim üyelerimizin üstün emekleri karşılığında verilen En İyi Tez Ödülleri açıklandı.

Listenin belirlenmesi sürecinde İTÜ Lisansüstü En Başarılı Tez Yönergesi doğrultusunda, ilgili komisyon tarafından belirlenen çalışmalar Üniversite Yönetim Kurulu’na (ÜYK) sunuldu. Üniversitemizde ve bünyemizde yer alan enstitülerimizde yapılan yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik tezlerini kapsayan değerlendirmede; akademik çalışma kalitesi kazandırma, bilimsel araştırma sürecinde sürekli geliştirme ve iyileştirme, verimliliği artırma, bilimsel rekabet ortamı oluşturma, araştırmaların kalitesini uluslararası düzeyde tutma ölçütleri esas alındı.

Ülkemize bilimsel, teknolojik, toplumsal ve kültürel açıdan katkı sağlama, bilimsel rekabeti artırma ve akademik çalışma kalitesinin yükselmesine teşvik etme amacıyla verilen ödüller sayesinde, daha fazla İTÜ’lünün bilim dünyasına uluslararası çapta katkıda bulunması ve gelecekte bilimsel yeniliklere öncülük etmesi hedefleniyor.

Üniversitemizdeki lisans üstü öğrenimini başarıyla tamamlayarak tezleri En Başarılı Tez ödülüne değer görülen İTÜ'lülerin yer aldığı listeye buradan ulaşabilirsiniz.
Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi
Fotoğraflar: İTÜ Görsel İletişim Tasarımı Ofisi