Üniversitemizde Eğitim Reformu
Ağu 14, 2017


İlklerin ve teklerin üniversitesi İTÜ, akademik dünyadaki öncü adımlarına bir yenisini daha ekledi. İTÜ, tüm eğitim programlarını dünyada en modern yaklaşım olarak kabul edilen ‘ders planı tasarımı’ çerçevesinde yenileyerek eğitimde reform yapıyor.

Üniversitemiz, mühendislik mimarlık eğitiminin dünyada farklı yönlere gitmesiyle ilgili ‘İTÜ olarak neler yapabiliriz?” sorusundan yola çıkarak 4 eğitim şurası düzenledi. Yapılan araştırmalar ve tartışmalar sonucunda İTÜ, tüm eğitim programlarını dünyada en modern yaklaşım olarak kabul edilen “ders planı tasarımı (curriculum design)” çerçevesinde yeniledi. Çalışmalar Temmuz 2017’de İTÜ Senatosu’nca kabul edilerek yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, İTÜ’deki 60 program tek tek ele alınarak ders planları yeniden tasarlandı, tüm programların ortak dille hareket etmesi sağlandı. Çalışmalarla birlikte öğrenci ve tasarım odaklılık eğitim reformunun merkezinde yer alıyor.

Programlarda tasarım merkezi konumda

Yeni ders planlarımız tasarım odaklı hale getirildi. Programların yenilenen ders planlarında 7. ve 8. dönemlerde ‘Tasarım I’ ve ‘Tasarım II’ isimli derslere ve Mühendislik Tasarım grubu derslerinden en az dördüne zorunlu olarak yer verilmesiyle, tasarım Üniversitemiz eğitim reformunun en temel bileşeni haline geliyor.

Güncel koşullar ve gelecek eğilimlerinin gerektirdiği şekilde girişimcilik, inovasyon, kalite, proje yönetimi, çevre konulu derslerle programlar zenginleştirildi. Her programa "Python", "kodlama dersi" ve "bilgisayar uygulamaları veri değerlendirme" dersleri eklendi. Dünyanın bilgisayar gelişimi, kullanımı konusundaki gelişmelere paralel olarak bilgisayar dersleri tamamen güncellendi.

ITB, SNT ve BED dersleri arttı

Programlarda yer alan İnsan ve Toplum Bilimleri, Sanat, Beden Eğitimi grubu kapsamındaki Genel Eğitim derslerinin yaklaşık %20 düzeyinde olması yapılandırıldı. Ayrıca programların nitelikleri dikkate alınarak, Genel Eğitim derslerinin ötesinde iş güvenliği, iş hukuku, ekonomi vb. derslerin ders planlarında yer alması sağlandı. Tüm programlarda bir yıl süreyle temel bilim derslerinin yer alması sağlanarak, dünya çapında akreditasyonun temel koşulu da gerçekleştirildi. Böylece programlar arasındaki ortak ders sayısı da artırıldı.

Öğrenci odaklı program

Çift Anadal ve Yandal yapan öğrenciler de unutulmadı. Ders planı tasarımıyla Çift Anadal ve Yandal yapan öğrencilerine de kolaylık sağlanıyor. Öğrenciler, daha geniş bir perspektif içerisinde kendilerini yetiştirme olanağı bulacak. Ayrıca ders ön şartları, zincir düzeni yaklaşımı ile en fazla üç dersle sınırlandırdı. Ön şart yaklaşımı ile birlikte, gözetime giren öğrenci sayılarının en aza indirilmesi hedeflendi.

Öğrenciler danışman hocalarıyla buluşacak

Tüm programlara ‘Akademik Danışmanlık’ dersi eklendi. Akademik dönem içinde her çarşamba saat 15:30-17:30 arasında tüm programlarda öğrenciler, danışman hocalarıyla buluşacak. Bu derste öğrencilerlerimizle danışmanları arasında dersliklerin ötesine geçen yapıcı bir ilişki kurulması hedefleniyor. Dersler sınıflarla kısıtlı kalmayıp öğretim üyelerinin odalarında, kampüslerimizin farklı yerlerinde, özel gezilerde, bahçelerde ve çeşitli misafirlerin katılımıyla yapılabilecek. Böylece öğrencilerin sorunlarına bireysel ve ortak çözümlerin geliştirilmesi için büyük bir adım atılıyor.

Yeni Staj Birimi kuruldu

Bu çerçevede staj programları da yenilendi. Yeni “Staj Birimi” kurularak, öğrencilerin staj süreleri, yapacakları yerlerle ilgili çalışmalar yapıldı. Öğrencilerin okulda staj yapma olanakları üzerine projeler geliştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca: Hedefimiz eğitimde yenilik

“İTÜ olarak bir süredir geleceğin mesleklerinin neler olduğu konusunda görüşlerimizi paylaşıyoruz. Güncel ve gelecek eğilimlerini yakalamak için olmazsa olmaz ders programlarının ve öğrencilerle ilişkilerin yeniden tasarlanmasıdır. Yeni danışmanlık sistemi, ders planlarımızdaki tasarım, temel bilimler, inovasyon, çevre ve girişimcilik odaklı yapılandırmalarla önemli bir reforma imza atılıyor. Tüm programlardaki Mühendislik Tasarımı I ve II derslerinin birinci dönemi proje sunumu odaklı, ikinci dönemi ise ar-ge ve laboratuvar çalışmaları gibi uygulama odaklı olarak tasarlandı. Üniversitemiz zaten dünyada en yüksek sayıda akredite programa sahip sayılı üniversitelerden. Akredite olmuş bir üniversiteden mezun olan bir öğrenci, dünyanın her yerinde istediği an istediği noktadan itibaren eğitimine devam etme hakkına sahip. Bu, öğrencilerimize sağladığımız en önemli olanaklardan bir tanesi. Yeni yapılanmamızla birlikte öğrencilerimiz hem ülkemizde hem de dünyada geleceğin belirleyicileri olma donanımına sahip oluyorlar.”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın: Öğrencinin önünü açan yapılar

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Aydın “İTÜ kendi eğitim sistemini sürekli iyileştiriyor. Bugüne kadar paydaşlarla bir araya geldiğimiz 4 eğitim şurası düzenlendik. Bu şuraları sonuç alabileceğimiz uygulanabilir modellerle yorumladık ve İTÜ’nün eğitim hayatına geçirdik. Daha çözüm odaklı, her yönüyle öğrenciye dokunan, öğrencilerin önünü açan bir yapıya geçtik. Yeni sistemimiz, her mühendisin bilmesi gereken inovasyon kavramını içeriyor. Kodlamayı lisans eğitiminde ilk yıla çekiyoruz. Üniversitemizde okuyan her öğrenci, piyasada talep gören ve karşılığı olan bir dil üzerinde kodlama öğrenecek. Danışmanlık sisteminin daha iyi çalışabilmesi için daha verimli bir sisteme geçiliyor. Öğrencinin hocayla bire bir iletişimini yükseltiyor ve destekliyoruz. Eklenen mühendislik tasarım dersiyle niteliği daha yukarıya taşıyoruz. Program kredileri yeniden gözden geçirildi. ÇAP, Yandal üzerinde de yenilikler yaparak öğrencilerimizin daha nitelikli eğitim almaları sağlıyoruz.” diyerek atılımın önemli noktalarını vurguladı.

Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Taptık: Gözetimdeki öğrenci sayısını düşüreceğiz

Ders planı tasarımı çalışmasına paralel olarak öğrenci işlerindeki işleyişte de yenilikler olacağını belirten Öğrenci Dekanımız Prof. Dr. Taptık ise: “Tüm programlardaki Mühendislik Tasarımı I ve II derslerinin 4+4 toplam sekiz kredi olması sağlandı. Genel olarak ders planlarımızdaki ders ön şartları, zincir düzeni yaklaşımı ile en fazla üç dersle sınırlandırıldı. Daha önce gözetim öğrencilerinin alabileceği dönem kredisi 18’e çıkarılmıştı. Yeni ön şart yaklaşımı ile birlikte, dönemsel takılmaların ve gözetim listesindeki öğrenci sayımızın minimuma indirilmesini hedefledik.” şeklinde yorum yaptı.


Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi