İstanbul’un Mimarlık ve Şehir Planlaması Tarihine Yolculuk Bu Kitapta
Eki 30, 2017


İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Murat Gül’ün, İstanbul üzerine mimarlık ve şehir planlaması tarihi araştırmalarını içeren “Architecture and the Turkish City: A History of Istanbul Since the Ottomans” isimli kitabı yayınlandı.

murat-gul-kitap-2017 (2)

Prof. Dr. Murat Gül tarafından kaleme alınan ve Londra’da I.B. Tauris yayınevi tarafından mimarlık ve şehir plancılığı alanına kazandırılan kitap raflarda yerini aldı. Geç Osmanlı Dönemi’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve sosyal dinamiklerinin İstanbul’a etkilerini tartışan Prof. Dr. Gül, kentin mimarisinde ve planlamasında bu etkilerin izlerini okuyucularla paylaşıyor.

İstanbul’un Yakın Tarihine Farklı Bir Bakış

Türkiye’nin modernleşme çalışmalarının şehri ve içinde yaşayanları nasıl etkilediğine dair kritik değerlendirmeler içeren kitapta siyasi ve sosyal değişimlerin kent üzerindeki etkileri mimari üslup ve fiziksel özelliklerin ötesine geçerek ele alınıyor.

Şehrin zengin tarihini günümüz İstanbul’unun alışveriş merkezleri, gökdelenleri ve toplumsal sınıflaşmasıyla ilişkilendiren kitap, Türkiye’nin mimarlık ve şehir planlama literatürüne önemli katkıda bulunuyor.


murat-gul-kitap-2017 (3)murat-gul-kitap-2017 (1)  
Kitaba dair görüşler:

The University of New South Wales’den Doç. Dr. Harry Margalit, “Architecture and the Turkish City is a fine representative example of the emerging integrated urban history that grasps the overall dynamic driving development in cities, the most complex of social creations”.

Arizona State University öğretim üyesi ve Cities dergisinin editörü Profesör Andrew Kirby: “Thoughtful, intensely scholarly but also highly readable … It is a timely book that also constitutes a new benchmark for the potential of urban studies”.

Prof.Dr. Murat Gül

İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Gül’ün 19. Yüzyıl, 20. Yüzyıl ve Günümüz Mimarlığı, İstanbul Tarihi, Şehir Tarihi Çalışmaları, Balkanlar'da Modern Mimarlık alanında çalışmaları bulunuyor. Prof. Dr. Murat Gül’ün ayrıca “The Emergence of Modern Istanbul: Transformation and Modernisation of a City” ve Trevor Howells ile kaleme aldığı “Istanbul Architecture” adlı kitapları bulunmaktadır.Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi