German Water Partnership Ödülü İTÜ’de
Kas 16, 2017


Alman Su Ortaklığı (German Water Partnership - GWP)’nın su ve atık su arıtma konusunda sıra dışı çalışmalar yapan genç uzmanları desteklemek amacıyla verdiği “GWP Award” sahiplerini buldu.

GWP-2017 (1)

İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlimiz Gökçe Kor Bıçakcı “Önümüzdeki 5 Yıllık Dönemde Su ve Atık Su Tesislerinin Altyapı ve Optimizasyon Alanındaki Zorlukları ve Somut Çözümleri” konusunda yaptığı çalışması ile ödüle değer görüldü. Bıçakcı, ödülünü 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri’nde Eskişehir’de düzenlenen törende teslim aldı.

Ekonomik ve Çevre Dostu Tarım Uygulamalarına Yeni Bir Bakış Açısı

İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Emine Çokgör’ ün danışmanlığında ve University of British Columbia’dan  Doç Dr. Çiğdem Eskicioğlu’nun eş danışmanlığında doktora çalışmasını yürüten Gökçe Kor Bıçakcı’ya, “Anaerobik Çamur Çürütme Prosesinde Uygulanan Mikrodalga Dezentegrasyonun Triklosan Giderimine ve Arazi Uygulaması için Biyokatı Kalitesine Etkisi” başlıklı araştırması ödülü getirdi. Bıçakçı’nın araştırması literatürde konuyla ilgili ilk çalışmalardan olma özelliği taşıyor. TÜBİTAK desteğiyle University of British Columbia’da gerçekleştirdiği bu araştırmasında Bıçakçı; havasız çamur çürütme prosesinde uygulanan farklı koşullardaki mikrodalga dezentegrasyonunun birçok üründe kullanılan triklosan adlı mikrokirletici üzerindeki etkisini sorguluyor. Çalışma aynı zamanda; arıtma çamuruna uygulanan mikrodalga ön işleminin çürütme prosesinde yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak oluşan metan gazı üretimine etkisiyle; ekonomik ve çevre dostu olarak bilinen tarım uygulamasının biyokatı kalitesine etkisini değerlendiriyor.

GWP-2017 (2)

GWP nedir?

Alman Su Ortaklığı (German Water Partnership - GWP), su sektöründeki aktörleri koordine eden, yenilikleri teşvik eden ve bu alandaki bilgileri derleyen bir platformdur. GWP, su sektöründe özel ve kamu kuruluşlarını, bilim ve ekonomi dünyasından araştırma-geliştirme dernek ve enstitülerini bir çatı altında toplayan güçlü bir bilişim ağıdır. Almanya’daki özel sektör ile kamu sektörünü de kapsayacak şekilde içinde; ticarî girişimler, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, bilimsel kuruluşlar ve su ile ilgili derneklerden oluşan bir oluşumdur. Almanya‘da su ve atık su sektöründe faaliyet gösteren sanayi ve araştırma alanından uzmanlar, Türkiye ile iş birliğini geliştirmek, daha verimli ve geniş çaplı hizmet sunabilmek amacıyla Türkiye Ülke Forumu altında birleşmişlerdir. Ülke forumun hedefleri, Türkiye’de su ve atık su sektörlerinde uzun vadeli temaslar kurmak, projeler geliştirmek ve ülkenin gereksinimlerine uyumlu çözümler üzerinde çalışmalar yürütmektir.


Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi