Bilim Ödüllü Jeologlardan İTÜ’de Uluslararası Doktora Dersi
Şub 02, 2018


İTÜ Avrasya yer Bilimleri Enstitüsü, yer biliminin ödüllü bilim insanları; Colorado Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Peter Molnar ve Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Anthony Watts tarafından Ayazağa Yerleşkemizde doktora öğrencilerine yönelik “1st International Elite PhD Course in Deep Earth Processes and Their Surface Expression” isimli derse ev sahipliği yaptı.

phd-course-elite (1)

İTÜ’lü akademisyenlerimiz ve yer bilimi üzerine çalışan öğrencilerimizle bir araya gelen bilim insanları, 5 gün boyunca süren seminer şeklindeki derslerinde hem mesleki deneyimleri ve bilimsel çalışmaları hakkında bilgi hem de yer bilimlerinde teorik ve pratik uygulama yaklaşımları derslerini verdiler.

phd-course-elite (2)

Uluslararası doktora dersinde 40’ı yabancı 55 öğrenci

Konularında uzman ve dünyaca ünlü iki bilim insanı tarafından verilen yer fiziği konusunda uluslararası doktora dersine 40’ı yabancı 55 doktora öğrencisi ve dersi dinlemek isteyen araştırmacılar ile akademisyenler katıldı. Dersin ana konusu yer yuvarının derinlerinde gelişen fiziksel olayların yer yüzeyine etkisinin teorik yaklaşımlar ile ortaya konmasını ve fiziksel yaklaşımların yer bilimlerindeki uygulama alanlarını içermektedir. Dersleritakip eden kayıtlı öğrenciler dersin sonunda 5 ECTS karşılığında krediye sahip oldular.

phd-course-elite (3)

Peter Molnar, deniz seviyesinden ortalama 4-5 km’lik yüksekliklerin jeolojik ve jeofiziksel oluşumunu anlattı.

İhsan Ketin Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, farklı üniversitelerden, kurumlardan ve endüstriden katılan çok sayıda akademisyen ve öğrenciye seslenen Peter Molnar, “Platoların ,Yükselme Mekanizmaları” başlıklı dersi verdi. Prof. Dr. Molnar özellikle yeryüzünde Tibet ve And dağları gibi platoların yükselme mekanizmalarını anlatarak araştırmalarında hem teorik modeller hem de gözlemsel verilerin önemi ve birbiriyle olan uyumluluğu üzerinde durdu.

Anthony Watts, okyanusal havzaların davranışlarını doktora öğrencilerine aktardı.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise diğer konuğumuz Prof. Dr. Anthony Watts “Yeryüzünde okyanusal havza gelişiminin mekanizmaları” başlıklı dersi verdi. Bu havzaların litosferin elastik davranışını temsil eden özelliğine dikkat çekti. Araştırmacı denizlerde ve karalarda yaptığı bir dizi çalışmanınörneklerini gözlemsel verilerin modellerle ilişkilerini ortaya koyarak açıkladı.

Doktora öğrencilerine yönelik düzenlenen 5 günlük yoğun ders programının son günü öğrencilerle birlikte araştırmacıların katılımıyla yer fiziği alanında temalarbelirlenerek interaktif tartışmalar gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda doktora öğrencilerine katılım sertifikaları verildi ve 3 günlük Batı Anadolu arazi gezisne çıkıldı.

phd-course-elite (4)

Prof. Dr. Irina Artemieva ve Prof. Dr. Hans Thybo tarafından düzenlenen etkinlik komitesinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Attila Çiner, Prof. Dr. Celal Şengör, Doç. Dr. Oğuz H. Göğüş ve Yrd. Doç. Dr. Gülsen Uçarkuş yer alıyor.

Peter Molnar kimdir?

Temel araştırma konusu sismoloji ve yer fiziğidir. Tibet ve And dağları gibi yüksek platoların gelişme ve yükselme mekanizmalarında manto dinamiği etkisi üzerine araştırmalar yapmış, ayrıca bu platoların gelişiminin iklim ve deprem gibi jeolojik süreçler ile ilişkisini ortaya koymuştur. Levha Tektoniği kuramının gelişmeye başladığı 1960-1970’lı yıllardan itibaren yapmış olduğu çalışmalar ile Nobel ödüllerini de veren Royal Swedish Academy tarafından 2014 yılında Crafoord Prize ödülüne layık görülmüştür.

Anthony Watts kimdir?

Litosferin fiziksel özellikleri, dayanımı, tektoniği ve ayrıca okyanusal havzaların gelişimi üzerine geniş kapsamlıaraştırmalar yapmıştır.“Isostasy and Flexure of the Lithosphere” adlı kitabı tüm dünyada alanın temel kitaplarından kabul edilmektedir. 2008 yılında EGU (European Geosciences Union) tarafından verilen Arthur Holmes madalyasına layık görülmüştür.

Haber ve Fotoğraflar: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi