Öğretim Üyemiz Dr. Tuna Eken’e Humboldt Araştırma Bursu ve Ödülü
May 30, 2018


Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyemiz Dr. Tuna Eken, Humboldt Araştırma Bursu ve Ödülü’ne layık görüldü.

tuna-eken-humbolt

Dr. Öğretim Üyemiz Tuna Eken’in, yer içerisinde kabuk ve manto katmanlarının sismik anizotropisinin gözlenmesini ele alan ve dünyanın farklı bölgeleri için (Baltık Kalkanı, Türkiye, Tibet Platosu, Pamir-Hindu Kush Orojeni, Bangladeş) ölçüm ve modelleme sonuçlarını içeren çalışmaları bulunuyor.

Dr. Eken daha önce de Alexander von Humboldt Vakfı tarafından 2011-2013 yılları arasında verilen doktora sonrası araştırma bursu ile Almanya’nın Potsdam kentinde bulunan Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi’nde (Geoforschungzentrum-Potsdam) bilimsel çalışmalarda bulundu.

Humboldt Araştırma Bursu ve Ödülü

Alexander von Humboldt Vakfı, doktora sonrası araştırmacılar ve tecrübeli bilim insanları için iki farklı kategoride araştırma bursları ve ödüller veriyor. Her araştırmacı kendisine ait bağımsız bir proje ile bir Humboldt Araştırma Bursu ve Ödülü başvurusunda bulunabiliyor ve Almanya’da kendi seçtiği bir ev sahibi üniversitede veya enstitüde araştırmalarını yürütebiliyor.

Alexander von Humboldt Vakfı, Alman-Türk akademik işbirliğini desteklemek amacıyla, fen bilimleri alanında ek burslar da veriyor. Bu bursları kazananlar, vakfın diğer programlarından burs kazanmış, farklı alanlardan bilim insanlarıyla bağlantı kurma imkanına sahip oluyorlar. Ayrıca vakıf tarafından, her iki ülke arasındaki bilimsel işbirliğini ve fen bilimleri alanında bilgi alışverişini teşvik edici nitelikteki toplantılar da destekleniyor.