İTÜ 2017 Yılı En Başarılı Tez Ödülleri Sahipleri Belli Oldu
May 31, 2018


Lisansüstü öğrencilerimizin ve tez danışmanı öğretim üyelerimizin hazırladığı başarılı çalışmalara teşvik için verilen “2017 Yılı En İyi Tez Ödülleri”nin kazananları açıklandı.

İTÜ Lisansüstü En Başarılı Tez Ödülleri Yönergesi kapsamında Enstitü Müdürlüklerine yapılan başvuruların ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu’na sunulması sonucunda belirlenen tezlere başarı ödülleri verilmesi Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) kararı ile uygun bulunmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde hazırlanan doktora ve sanatta yeterlilik tezlerini kapsayan değerlendirmede; çalışılan konunun orijinallik derecesi, sağlayacağı yaygın etki, tezden elde edilen yayınlar, tezin veya tezden çıkan yayınların aldığı ödüller, tez çalışması ile ilgili faydalı modeller, tezin dahil olduğu projeler, tezin basım ve sunuş kalitesi gibi ölçütler esas alındı.

Ülkemizin bilimsel, teknolojik, toplumsal ve kültürel gelişimine katkı sağlama, bilimsel rekabeti artırma ve akademik çalışma kalitesini yükseltmeye teşvik etme amacıyla verilen ödüller sayesinde, daha fazla İTÜ’lünün bilim dünyasına uluslararası çapta katkıda bulunması ve gelecekte bilimsel yeniliklere öncülük etmesi hedefleniyor.

Üniversitemizdeki lisansüstü öğrenimini başarıyla tamamlayarak tezleri “En Başarılı Tez Ödülü”ne değer görülen İTÜ'lülerin yer aldığı liste:

2017-en-basarili-tez-odulleri-2