Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk’ün Çalışması 193 Ülkede Yayında
May 31, 2018


Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk’ün hazırladığı “Could Land Readjustment Be Participatory and Inclusive in Turkey” başlıklı çalışma, UN-Habitat tarafından basılan “Global Experiences in Land Readjustment” isimli kitap içerisinde bölüm olarak yayınlandı.

Editörlüğü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yu-Hung Hong ve Dr. Julia Tierney’in üstlendiği “Global Experiences in Land Readjustment” kitabı tamamlandı. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk’ün “Could Land Readjustment be Participatory and Inclusive in Turkey” isimli çalışması da kitapta yer aldı. Farklı yazarların çalışmalarından derlenen ve toplam 11 bölümden oluşan kitap çeşitli ülkelerin arazi örneklerini içeriyor.

sevkiye-sence-turk-kitap

Kitap 193 Ülkeye Ulaşıyor


Kitabın dört yılda hazırlandığını dile getiren Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk, “UN-Habitat tarafından basılan bir kitapta yer almanın çok saygın olduğunu ifade edebilirim. Çünkü bu kitap UN-Habitat’a üye olan 193 ülkeye doğrudan ulaşmakta. Bu anlamda, gelişmekte olan ülke kentlerindeki uygulamalara yön verici nitelik taşımaktadır.“ dedi.

Kitap hakkında bilgi veren Prof. Türk şunları dile getirdi:

“Gelişmekte olan ülkeler için, Türkiye’deki arazi ve arsa düzenleme deneyimi oldukça önem taşımaktadır. Çünkü Türkiye’de bu aracın kullanımı uzun bir geçmişe sahiptir. Türkiye’nin bu konuda elde etmiş olduğu deneyimler, diğer gelişmekte olan ülkeler ve kentler açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu bölümde, Türkiye’de arazi ve arsa düzenlemesinin nasıl katılımcı ve kapsayacağı olabileceği tartışılıyor.”

İTÜ Ev Sahipliği Yapmıştı

Kitabın hazırlanmasına yönelik çalışmalar, 2014 yılında UN-Habitat tarafından başlatıldı. Bu kapsamda iki çalıştay düzenlendi. Bu çalıştayların ilki, 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Taşkışla’da gerçekleşti. İkinci çalıştay ise, Colombia’nın Medellín kentinde yapıldı. Sonrasında ise, yazarlar tarafından bölümler hazırlanmış ve hazırlanan kitap bölümleri dünyada bu konu üzerinde çalışan farklı hakemler tarafından değerlendirilmiştir.


Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi