Rektörümüz Prof. Dr. Karaca TÜRKPATENT Yönetim Kurulu Üyesi
Haz 25, 2018


Ülkemizi teknoloji alanında ileriye taşıyan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

prof-dr-mehmet-karaca-patent-kurumu-2

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, Türkiye’nin sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası politikalara yön veren Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Atama kararnamesi 23 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yer aldı. 2018/231 sayılı kararda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, 5000 sayılı Kanunun 5 ve 23'üncü maddeleri gereğince Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın uygun görüldüğü belirtildi.

turk-patent-mehmet-karaca-1

Türk Patent ve Marka Kurumu Hakkında


Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar ile entegre devre topoğrafyalarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapar. Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunur ve mahkemelerde bilirkişilik yapar. Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt eder. Buluşların kullanımını takip eder, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini gerçekleştirir. Sınai mülkiyet alanında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle ilişkileri yürütür, iş birliğinde bulunur. Türkiye'yi Bakanlığın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil eder. Sınai mülkiyet hakları ile ilgili uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ülke çıkarlarını koruyarak katkıda bulunur ve bu anlaşmaların Türkiye'de uygulanmasını sağlar. Yurt içi ve yurt dışında teknoloji ve araştırma-geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla iş birliği yapar, dokümantasyon merkezleri kurar, bu bilgileri kamunun istifadesine sunar. Sınai mülkiyet alanında yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşlara eğitim verilmesine yönelik çalışmalar yapar, görev alanına giren konularla ilgili eğitim faaliyetlerini ve akademik çalışmaları destekler.

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya yeni görevinde başarılar dileriz.

Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi