28. İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Semineri ve Sergisi
Haz 28, 2018


Maden Fakültesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümümüz tarafından bu yıl 28.’si düzenlenen İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Semineri ve Sergisi 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.

pdgss-2018 (5)

Maden Fakültesi İhsan Ketin Konferans Salonu’ndaki seminerlere, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, Maden Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Cengiz Kuzu, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Gürşat Altun, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Petrol Mühendisleri Odası Başkan Yüksel Kurt ile öğrencilerimiz, mezunlarımız ve enerji alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarından temsilciler katıldı.

pdgss-2018 (6)

Seminerler Prof. Dr. Mustafa Onur adına düzenlendi


Bu yıl emekli olan öğretim üyemiz Prof. Dr. Mustafa Onur adına düzenlenen ve iki gün süren seminer ve sergi boyunca endüstri ve üniversite iş birliği çerçevesinde uzman görüşleri alınırken saygın araştırmacılar güncel bilimsel ve teknik araştırma ve sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Petrol, doğal gaz ve jeotermal enerji kaynaklarının aranması, üretimi, depolanması, iletimi, dağıtımı ve pazarlanması ile birlikte, bunlara ilişkin istihdam, strateji ve mevzuat konuları ele alındı. Etkinlikte ayrıca bölümünün yeni mezunları eski mezunları bir araya gelerek sektörün öncü kuruluş temsilcileri ile tanışma fırsatı elde etti.

Sektördeki gelişmeler değerlendirildi

Etkinlik kapsamında gerçekleşen panellerde dikkatler iki güncel ve çarpıcı konu üzerinde toplandı. Bunlardan ilki, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ı kapsayan alana ilişkin enerji kaynakları ve jeopolitik durumun değerlendirilmesi ile bunu tümleyici nitelikte ortaya koyan Türkiye’nin güncel enerji görünümü oldu. İkincisi ise, Kanada kökenli Valeura Energy ve Norveç kökenli Statoil firmalarının başarılı iş birliği sonucunda Trakya havzasında sıra dışı bir yapı içinde ve dikkate değer miktardaki gaz rezervi keşfinin duyurulmasıydı.

pdgss-2018 (2)

SPE Türkiye Öğrenci Bildiri Yarışması

Etkinlikte ayrıca, ABD merkezli Petrol Mühendisleri Birliği (Society of Petroleum Engineers - SPE) Türkiye Şubesi tarafından, Endüstriyel Jüri hakemliğinde geleneksel SPE Türkiye Öğrenci Bildiri Yarışması düzenlendi. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Programı’na sahip çeşitli üniversitelerin yarışmaya başvuran ve ön elemeyi geçen öğrencilerinden, lisans düzeyinde yedi, lisansüstü düzeyde ise üç öğrenci yarışmaya katıldı. İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Programı öğrencileri hem lisans hem de lisansüstü düzeyde birinci ol arak SPE Avrupa Öğrenci Bildiri Yarışması’na katılmaya hak kazandı.

İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Semineri ve Sergisi, etkinliği 28 yıl önce Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümümüzde başlatan mezunlarımıza anı plaketleri takdimiyle sona erdi.

Haber ve Fotoğraflar: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi