İTÜ Taşkışla’da Liselilere A’dan Z’ye Tasarım101
Haz 28, 2018


İTÜ Mimarlık Fakültesi Yaz Okulu kapsamında düzenlenen Tasarım Atölyesi (itüTA), geleceğin mimar, şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı, iç mimar ve peyzaj mimarı adayları olan lise öğrencilerini 17-23 Haziran tarihleri arasında Taşkışla’da ağırladı.

itu-ta-yaz-okul-2018 (6)

Mimarlık Fakültemiz bölümleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen yurt içi ve yurt dışından farklı lise düzeyinde 50 öğrencinin katıldığı Tasarım Atölyesi, ön bilgilendirme ve oryantasyon ile başladı. Gerek eğitim gerek eğlence açısından çok yönlü içeriğe sahip olan itüTA, öğrencilere hem üniversitemizi tanıtmayı hem de mimarlık alanı dahilinde mesleki bilgiler vermeyi ve tasarım becerilerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

itu-ta-yaz-okul-2018 (1)

Atölyeler, seminerler, stüdyo çalışmaları ve kent gezisi

Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini hedefleyen itüTA, beden atölyesi ile birlikte stüdyo çalışmaları, teknik gezi, dersler, seminer ve söyleşilerden oluşan altı günlük program şeklinde gerçekleştirildi. Beden hareketleri üzerinden toplumsal kavramların yorumlandığı hareket atölyesi ile tanışan öğrenciler, noktasal ve çizgisel hareketlerle iki boyutlu harita çalışması yaptı. Kent gezisi öncesi eskiz ile ifade ve çizim teknikleri üzerine seminere katılan geleceğin İTÜ’lüleri, “İstanbul’un Fotoğraf ve Eskizler ile Keşfi: Kente farklı bir bakış” temalı geziyle programa devam ederek; şehir mimarisi ve planlaması gibi tasarım alanları ile kent yaşamının etkileşimini gözlemlediler. İstiklal Caddesi ile başlayan gezi, Pera önünden geçerek Galata, eŞişhane, Karaköy Bankalar Caddesi üzerindeki tarihi ve kültürel varlıklarımız atölye öğrencilerine tanıtıldı ve öğrencilerin eskiz çalışması yapması istendi. Gezinin devamında ise Karaköy’den tramvay ile Sultanahmet Meydanı’na geçilerek, Meydan ve çevresi öğrencilere anlatıldı. İstanbul Defterdarlık Binası, Kadastro Müdürlüğü Arşivi, Nuruosmaniye Camii ve Gümrük Han gibi tarihi mekanların da tanıtıldığı gezi boyunca çevreyi gözlemlemenin detayları üzerinde duruldu.

itu-ta-yaz-okul-2018 (4)

Hayal etmek ve artırılmış gerçeklikle mekânsal soyutlama yapmak

Kent gezisinin ardından tasarım sürecini daha yakından tanımak için grup halinde çalışan öğrenciler, 50 yıl sonra sıra dışı şartlarda bir yaşam döngüsünü hayal ederek bunu kolajla anlatmaya çalıştı. Günümüzde yaşayan bir kişinin 50 yıl sonra yaşadığı çevre, barındığı mekân, çalıştığı iş, kullandığı araçlar ve cihazlar verilen görsel malzemeler ile oluşturuldu. Sanal stüdyoda gerçekleştirilen atölye ile El Lissitzky Proun resimleri temel alınarak mekânsal soyutlama yapabilme ve iki boyutlu imgeleri üçüncü boyutta hayal edebilme amaçlandı. Grup çalışmasıyla öğrenciler tarafından üç boyutlu modelleme programında inşa edilerek yapılan dijital modellerin, mobil arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle sunularak deneyimlenmesi amaçlandı.

itu-ta-yaz-okul-2018 (5)

Kentsel mekanlar ve haritalama çalışmaları

“Tipografik Kent” atölyesi, kentsel mekânları oluşturan doluluk ve boşlukların birbirleri ile olan ilişkilerini irdeleme, iki ve üç boyutlu bir kentsel mekân kompozisyonu oluşturma ve fonksiyon tanımlama aracılığı ile hayalî bir kent dokusu üretme hedefiyle kurgulandı. Soyut ve hayalî bir kent dokusu üretimine yönelik kurgulanan atölyede geleceğin şehir plancıları; “Biçim özellikleri bilinen unsurlardan nasıl soyut kompozisyonlar oluşturulur?”, “Oluşturulan soyut kompozisyondan, işlevlere ait yeni alt parçalar nasıl aranır?”, “Kentsel ölçekte dolu-boş dengesi nasıl kurgulanır? Doluluklara yükseklik verilirken hangi hususlara dikkat edilir?” temel sorularıyla, 5’er kişilik gruplar halinde atölye sürecinde ikinci ve üçüncü boyutta 10 farklı kent dokusu üretti. Ayrıca 2 boyutlu siyah-beyaz bir doluluk-boşluk kompozisyonu elde eden öğrenciler, kolektif bir biçimde bir kent dokusu “üretme”yi ve kentsel biçim ile fonksiyon ilişkileri konusunda “karar verme”yi tecrübe etti.

Haritalama atölyesinde ise katılımcıların kente dair deneyimlerini olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırarak verilen harita altlığı üzerine işlemeleri istendi. Atölye öncesinde katılımcı lise öğrencilerinin İstanbul’da en çok deneyimledikleri kentsel mekanlar soruldu, alınan yanıtlara göre üç farklı yerleşme alanı haritalar ile öğrencilere verildi. Kendilerinin haritayı ip, raptiye, pinlerle 3 farklı renk ile olumludan olumsuza duygularını ifade etmeleri beklendi. Ayrıca harita okuma bilgisi, kentsel deneyimlerin aktarılması ve modelleme becerisini sorgulayan öğrenciler sonuç ürünlerle bu çalışmayı somutlaştırdı.

itu-ta-yaz-okul-2018 (2)

Tasarım-kullanıcı ve tasarım-malzeme-senaryo ilişkileri


Tasarımın kullanıcı ile ilgisinin öğretilmesi amaçlanan Şapka Atölyesi ile öğrencilerden, hazır getirdikleri süt ve meyve suyu kutuları ile suyu geçirmeyecek ve katlanabilir bir baş koruyucu şapka tasarlamaları ve bunu denemeleri istendi. Bildikleri ve amaca uygun ürünleri yapan ve devamında Taşkışla Orta Bahçe’de suya karşı dayanıklılığını test eden öğrenciler, tasarım-kullanıcı ilişkisini hızlı ve keyifli bir şekilde deneyimledi.
Öğrencilerin tasarım, malzeme, senaryo ilişkilerine giriş yapmaları için bedeni ölçekte bir bütünün oluşumunu, yapısı ve bütünün parçalarını yeniden yorumlamaları ve birlikte çalışarak ortak bir bütün oluşturmalarını istendi. 2 kişilik gruplar halinde çalışan öğrenciler, sırasıyla geçit kapısını oluşturma, hikâye-mekân olgusunu tanımlama, geçitler arası bağlantıyı kurallar ve bağlam üzerinden kurgulama, yapma, düzeneği sergi için tekrar birleştirme çalışmalarıyla 25’li bir geçit zincir yapısını tamamladı.

itu-ta-yaz-okul-2018 (3)

İTÜ Tasarım Atölyesi’nin son gününde grup çalışmalarının ardından tüm katılımcı öğrencilere törenle sertifikaları takdim edildi. Değerlendirmenin ardından itüTA sona erdi.

Programı Düzenleyen Öğretim Üyeleri ve Yardımcıları

Doç. Dr. Hatice Ayataç
Prof. Dr. L. Figen Gül
Doç. Dr. Mehmet E. Şalgamcıoğlu
Doç.Dr. Ervin Garip
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Leblebici Başar
Dr. Öğr. Üyesi Eren Kürkçüoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Ethem Gürer
Öğr. Gör. Dr. Melih Bozkurt
Arş. Gör. Sena Semizoğlu
Arş. Gör. H. Kübra Dolap Yıldız
Arş. Gör. Özlem Tepeli
Arş. Gör. Ahmet Türel
Arş. Gör. S. Elif Serdar
Arş. Gör. Çisem DemirelHaber ve Fotoğraflar: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi