Öğretim Üyemize Deniz Bilimlerinde Prestijli Burs
Ağu 01, 2018


Öğretim Üyemiz, deniz bilimleri alanında verilen 2018 POGO –SCOR Ziyaretçi Bursunu kazanarak ülkemize 10 yıl aradan sonra büyük bir gurur yaşattı. Doktor Öğretim Üyesi Sevil Deniz Yakan Dündar, kazandığı burs ile deniz bilimleri alanında çalışma yapacak dünyadaki 4 bilim insanından 1’i oldu.

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyemiz Sevil Deniz Yakan Dündar, deniz bilimleri alanında dünyanın prestijli burslarından birini kazandı. Doktor Dündar, POGO (Partnership for the Observations of the Global Oceans) ve SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research) tarafından desteklenen bursu, bu yıl kazanan 4 kişiden biri oldu. POGO –SCOR Ziyaretçi Bursu, okyanusların küresel izlenmesine yönelik çalışmaları kapsıyor. Doktor Öğretim Üyemiz Sevil Deniz Yakan Dündar, 2001 yılından itibaren her yıl verilen bursu, 10 yıl aradan sonra Türkiye’den kazanan ilk isim oldu. Dündar, uzun bir aradan sonra ülkemize büyük gurur yaşattı.

deniz_bilimleri_2018

“TÜRKİYE DENİZ BİLİMLERİNDE DE BAŞARILI ÇALIŞMALAR YAPIYOR”

Doktor Öğretim Üyesi Sevil Deniz Yakan Dündar, şunları dile getirdi:

“Deniz bilimleri konusunda verilen özel bir burs olduğu için, burs sonucunu duymak beni heyecanlandırdı ve mutlu etti. Deniz bilimleri, disiplinler arası bir çalışma konusu olduğundan bu konuda çoğunlukla lisansüstü seviyede eğitim veriliyor. Türkiye’de lisans eğitimi seviyesindeki ders planında zorunlu ders olarak yer alan oşinografi (deniz bilimleri) dersini veren bir bölümün mensubu olarak edineceğim ve daha sonrasında öğrencilere aktarabileceğim bilgilerin artmasının ve çevremdekilerin bu konudaki bakış açılarını genişletme fırsatını yakalamış olmanın sevincini hissettim. Deniz bilimleri konusunda var olan çalışmalara ilginin artması oldukça önemli. Deniz bilimleri konusundaki eğitim alt yapısını kuvvetlendirerek bu konuda gerçekleştirilecek araştırmaları ve iş birliğini artırmak, ilgili bursun temel amaçlarındandır. Ben de, bu amaca uygun olarak ‘Kıyı sularında örneklenen fitoplanktonların biyo-optik parametrelerinin kullanılmasıyla İstanbul Boğazı’ndaki yerel akıntı ve girdapların etkisi’ konu başlığı ile başvurmuş olduğum burs kapsamında alacağım eğitim ve öğreneceğim bilgiler ile disiplinler arası bir çalışma alanı olan deniz bilimleri konusundaki ortak işbirliklerini artırmak ve henüz lisans seviyesinde olan öğrencilerin bu konulara ilgilerini çekmek hedefindeyim."

POGO-SCOR DENİZ BİLİMİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR

POGO, dünya çapındaki başlıca oşinografi enstitülerinin küresel deniz bilimi çalışmalarını desteklemek amacıyla 1999 yılında kuruldu. 20 farklı ülkeden 38 enstitü yer alıyor. SCOR ise Uluslararası Bilim Konseyi (ICSU) tarafından 1957 yılında okyanus ile ilgili disiplinler arası bilimsel soruları ele almak amacıyla oluşturuldu. Uluslararası, hükümetler dışı ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak biliniyor. 2 kurum tarafından ortaklaşa verilen POGO - SCOR Ziyaretçi Bursu’na, teknisyenler, lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası akademisyenler başvurabiliyor. Burs programı, sürdürülebilir okyanus/deniz gözlemlerini ve uygulamaları konusunda çalışma yapma imkânı sunuyor. Burs kapsamında deniz araştırmaları merkezlerini ziyaret olanağı da sağlanıyor.

SEVİL DENİZ YAKAN DÜNDAR HAKKINDA

2005 senesinde İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü’nden bölüm birincisi ve fakülte ikincisi olarak mezun olduktan sonra deniz bilimleri (oşinografi) konusuna yöneldi. Yüksek lisansını oşinografinin alt dallarından biri olan fiziksel oşinografinin çalışma konularından su altı akustiği üzerine ve doktorasını kimyasal oşinografi çalışma konularından deniz kirliliği ve ekotoksikoloji üzerine yaptı. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi, 2013-2018 yılları arasında ise öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2018 yılı Nisan ayından itibaren aynı fakültede Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor. Doktora öğrenimi kapsamında Almanya’da Helmholtz Zentrum Münih’te ve Osnabrück Üniversitesi’nde bulundu. Ayrıca Hollanda, Wageningen Üniversitesi’nde WIMEK (The Wageningen Institute for Environment and Climate Research) bursu ile de bulundu.

Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi
Fotoğraflar: İTÜ Görsel İletişim Tasarımı Ofisi