Genç Öğretim Üyelerimize TÜBA-GEBİP Ödülleri
Ara 20, 2018


Öğretim Üyelerimiz Doç. Dr. Özgür Akarsu ile Doç. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen, Türkiye Bilimler Akademisi 2018 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne (TÜBA-GEBİP) değer görüldü.

Genç Akademi oluşumunun dünyadaki ilk örneklerinden olan Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nün bu yılki kazananları açıklandı. Fizik Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Özgür Akarsu ile Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen ödüle değer görüldüler.

TUBA_Odulleri_

Doç. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen: “Sismolojik çalışmalar ülkemiz için gereklilik.”

Doç. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen ödüle; sismoloji, sismotektonik ve jeodinamik uygulamalar konularındaki uluslararası düzeyde yaptığı üstün nitelikli çalışmalar nedeniyle hak kazandı. Ödülü, herhangi bir karşılık beklemeden yaptığı çalışmaların meyvesi olarak gören Yolsal-Çevikbilen, üniversitemize ve bilim dünyasına yaptığı katkıdan ötürü duyduğu gururu paylaştı.

Jeofizik - sismoloji çalışmalarının deprem kuşağında yer alan ülkemiz adına bir gereklilik olduğunu kaydeden Doç.Dr. Seda Yolsal-Çevikbilen, araştırmalarında depremler sırasında ortaya çıkan ve Yerküre içinde yayılan sismik dalga kayıtlarını inceleyerek, deprem kaynağını ve geometrisini, kırılma-yırtılma süreçlerini, tsunami oluşumlarını ve üst-alt kabuk sınırlarında yer alan bölgelerin sismik hız dağılımını ortaya çıkaran 3-Boyutlu yerel deprem tomografisi yöntemini kullanarak çalışma bölgelerinin jeolojik yapısını anlamaya çalışmaktadır. Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarındaki deprem potansiyeli ve tsunami riskinin ortaya çıkarılmasına önemli katkılar sağlayan akademisyenimiz 2018 yılı Nisan ayında aldığı Bilim Akademisi (BAGEP) ödülünün ardından, TÜBA-GEBİP ödülüne layık görülmekten de mutluluk duyduğunu belirtti. Ödülün araştırma isteğini artıracağını söyleyen öğretim üyemiz, başarısında engin deneyimleri ve öngörüleriyle kendisine rehberlik eden lisans, yüksek lisans ve doktora tezi danışmanı Prof. Dr. Tuncay Taymaz ile motivasyon kaynağı olan Sismoloji-Sismotektonik-Jeodinamik Çalışma Grubundan Dr. Öğretim Üyesi Tuna Eken’in ve lisansüstü öğrencilerinin de büyük payı olduğunu sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Özgür Akarsu: “Ödüller hem bilim insanı hem de üniversiteyi motive ediyor.”

Ödül alan diğer İTÜ’lü ise Fizik Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Özgür Akarsu oldu. Akarsu yaptığı değerlendirmede, günümüzde kozmolojinin evrenin dinamiklerinin incelendiği ve anlaşılmaya çalışıldığı bir alan olmanın ötesine geçtiğine dikkat çekti. Böylece, kozmolojinin temel fizik yasalarının geliştirilmesine ve anlaşılmasına katkıda bulunacak en önemli alan hâline geldiğini belirten Akarsu, çalışmalarında hareket noktasının bilimsel merak olduğunu vurguladı. Akademisyenimiz, bundan sonraki dönemlerde de bilimsel literatüre özgün ve etkili kuramsal çalışmalar ve gözlemlerle katkıda bulunmak istiyor.

Doç. Dr. Özgür Akarsu, TÜBA-GEBİP ödülüne değer görülen ve uzun yıllar süren çalışmalarını yaptığı kozmoloji alanıyla ilgili görüşlerini şu sözlerle paylaştı: “Günümüz yerleşik kozmolojisi, evrenin dinamiklerini ve tarihini oldukça isabetli şekilde anlatabilmektedir. Fakat ilginç bir şekilde, bize evrenin fiziksel içeriğinin çok büyük bir kısmının ne olduğunu bilmediğimizi de söylüyor. Örneğin, bugünkü evrenin yüzde 25’ini oluşturan karanlık madde ve bugünkü evrenin hızlanmasına neden olduğu düşünülen yüzde 70 oranındaki karanlık enerjinin yerleşik parçacık fiziğinde karşılığı bulunmuyor. Bunun yanında yüksek duyarlıklı gözlemler, evrenin dinamiklerinin yerleşik kozmolojinin öngördüğünden az da olsa farklı olması gerektiğine işaret ediyor. Ne var ki küçük bir farklılık bile, temel fizik yasalarında çoğu zaman önemli değişiklikler yapılmasını gerektiriyor. Son yıllarda, bu faktörlerin kozmolojiyi evrenin dinamiklerinin incelendiği ve anlaşılmaya çalışıldığı bir alan olmanın ötesine, temel fizik yasalarının geliştirilmesine ve anlaşılmasına en önemli katkıları sağlayabilecek disiplin olmaya taşıdığını görüyoruz.”

Ödülün bilim insanının saygınlığını tescil eden ve bilimsel çalışma motivasyonunu artıran bir etki yarattığını kaydeden öğretim üyemiz, bilimsel gelişmelerin uzmanlaşmayı da beraberinde getirdiğinin altını çizdi. Akarsu bu durumu bir örnekle açıklıyor: “Artık aynı konunun uzmanı olmadıkları sürece, iki fizikçinin bile birbirlerinin çalışmalarını değerlendirmesi oldukça zorlaştı. Başka alanlardan bilim insanlarını düşündüğümüzde ise bu neredeyse olanaksız hâle geldi. Hâliyle bilim insanının görünürlüğü, daha da önem kazandı. Ödüller tam da bu noktada devreye giriyor ve bilim insanlarının uzmanlık alanlarıyla öne çıkmasını sağlayıp görünürlüğünü artırıyor. Ayrıca, üniversitelerin saygınlığını da gösteriyor.”

Akademisyenimiz buradan hareketle, üst düzey bilimsel araştırmalarını yürütebilmesi için gereken tüm olanakları sağlayan üniversitemize katkı yapabilmekten ötürü son derece mutlu olduğunu da sözlerine ekliyor.

Bilim dünyasında özel ve saygın bir konuma sahip olan 2018 yılı TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP ödülleri, bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. İTÜ Ailesi olarak ödül kazanan öğretim üyelerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Doç. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen kimdir?

1978 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Doç. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen, 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden, 2001 yılında ise İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecelerini aldı. 2001 yılında Jeofizik Mühendisliği Bölümümüzde yüksek lisans, 2008 yılında ise aynı bölümde doktora eğitimini tamamlayan öğretim üyemiz, doktora çalışmaları sırasında çeşitli kara ve deniz arazi çalışmalarını içeren geniş katılımlı uluslararası projelerde yer aldı.

Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun incelenmesini amaçlayan SEISMARMARA 2001 projesinin yanı sıra, Batı Anadolu - Ege Denizi aktif tektoniğini inceleyen ve üniversitemiz ile Ruhr Üniversitesi (Almanya) arasındaki iş birliğiyle yürütülen uluslararası EGELADOS projelerinde uzman araştırmacı olarak çalıştı. Her projede sismoloji hakkındaki deneyimini biraz daha artıran akademisyenimiz, 2006 yılında 2 ay süreyle Ruhr Üniversitesi’nde DfG (Almanya Araştırma Kurumu) davetli araştırmacısı olarak bulundu.

Doç. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen, üretken kişiliğini 2009-2010 yılları arasında U.S.A - NSF, TÜBİTAK-BİDEB ve İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uzun Süreli Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme programlarından araştırma bursu alarak da gösterdi. Ardından, doktora sonrası çalışmalarını davetli olarak Arizona Üniversitesi (A.B.D) Yerbilimleri Bölümü, Global Sismoloji ve Tektonik Araştırma Grubu’nda sürdürdü. Son yıllarda TÜBİTAK’ın desteklediği araştırma projesi ile dünya genelinde meydana gelen yıkıcı depremlerin (Mw ≥ 7.5) kaynak mekanizması parametrelerinin ve kayma dağılımı süreçlerinin belirlenmesi ve matematiksel tsunami simülasyonları ile okyanus içerisinde tsunami dalga ilerlemesinin ve çeşitli kıyılarda tsunami dalga yüksekliklerinin hesaplanması konularında araştırmalar yaptı.

Doç. Dr. Özgür Akarsu kimdir?

1980 yılında, İzmir’de doğan Doç. Dr. Özgür Akarsu, Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’ndeki lisans öğrenimini 2003 yılında bölüm birincisi olarak tamamladı. Aynı bölümün Astrofizik Anabilim Dalı’nda, kozmoloji alanında yaptığı çalışmalarıyla 2005 yılında yüksek lisans, 2010 yılında ise doktora derecelerini aldı. 2008-2009 akademik yılında University of Cambridge’de konuk doktora öğrencisi - araştırmacı olarak bulundu. 2010 yılında TÜBA Doktora Sonrası Araştırma Programı (DSAP) kapsamında desteklenen Akarsu, kuramsal kozmoloji üzerine bilimsel çalışmalarını 2010-2015 yılları arasında Koç Üniversitesi Fizik Bölümü’nde sürdürdü.

Doktora yıllarından bu yana, çalışmaları için birçok kez İtalya’daki The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics’de (ICTP) bulundu ve burada, fizik alanındaki birçok dünyanın önde gelen bilim insanıyla diyalog kurdu.

Bilimsel bakış açısı ödüllerle de onaylanan öğretim üyemiz, 2016 yılında Genç Bilim İnsanları (BAGEP) Ödülü’ne değer görüldü. Doç. Dr. Özgür Akarsu, ulusal ve uluslararası çapta genç ve deneyimli birçok araştırmacıyla ortak çalışmalarda bulunmasıyla da tanınıyor. Hatta bu bilim insanları arasında; Prof. T. Dereli, Prof. M. Arık, Prof. J.D. Barrow ve Prof. M. Sami gibi değerli bilim insanları da yer alıyor.

2015’te fizik alanında doçent unvanını alan ve aynı yıl Fizik Mühendisliği Bölümümüzde çalışmaya başlayan öğretim üyemiz, bu görevini hâlen başarıyla sürdürüyor.


Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi
Fotoğraflar: İTÜ Görsel İletişim Tasarımı Ofisi