İTÜ, Avrupa Üniversitesi Kurma Yolunda
Şub 07, 2019


İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrupa’nın önde gelen diğer 8 partner üniversitesi ile birlikte Avrupa Mühendislik, Öğrenimde Yenilikçilik ve Bilim İttifakı’nı kurdu.

itu_ile_avrupa_universiteleri (2)

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın başkanlık ettiği İTÜ Delegasyonu Avrupa’nın seçkin üniversitelerinin rektörleri ve delegasyonları ile 29 Ocak 2019’da İspanya'nın başkenti Madrid’de bir araya geldiler. Türkiye’den Üniversitemiz, İspanya’dan Madrid Politeknik Üniversitesi, Macaristan’dan Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Romanya’dan Bükreş Politeknik Üniversitesi, Almanya’dan Friedrich Alexander Erlangen-Nürnberg Üniversitesi, Fransa’nın önemli mühendislik yüksekokulları (Graduate engineering schools) çatı kurumu ParisTech'in kurucu üyelerinden Chimie ParisTech, École des Ponts et Chaussées ParisTech, ENSTA ParisTech, Mines ParisTech güçlerini birleştirdiler ve “Avrupa Mühendislik, Öğrenme Yenilik ve Bilim İttifakı’nı (EELISA -European Engineering, Learning Innovation and Science Alliance)” oluşturdular. İttifakın hedeflerini de kapsayan kuruluş beyanı, Madrid Politeknik Üniversitesi’nin düzenlediği görkemli bir törenle imzalandı. Bilindiği gibi Avrupa Komisyonu, 2025’e kadar 20 Avrupa Üniversitesi kurmaya yönelik bir Erasmus+ çağrısı yayınlamıştı. İTÜ ekibi dâhil, EELİSA üyesi ekipler bu çağrıya cevap vermek üzere 8 aydır birlikte çalıştı.

itu_ile_avrupa_universiteleri (1)

TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜM

Yakın gelecekte bir Avrupa Üniversitesi oluşturma hedefi kapsamında, genel olarak Avrupa Birliği değerlerinin ilerlemesini pekiştirmeyi amaçlayan EELISA, Avrupa yükseköğretim alanı ve ötesindeki tüm sektörlerdeki yükseköğretim kurumları için önemli bir yol gösterici olacak. EELISA, üniversitelerin stratejilerini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirecek. Mühendislik öğrencilerinin, akademik ve idari personelin hareketliliğini teşvik edecek ve destekleyecek. Yükseköğrenim, iş dünyası ve toplum arasındaki bağlantıları geliştirecek. Yüksek lisans düzeyinde bütün Avrupa’da geçerli mühendislik diploması üzerine odaklanan ortaklar, lisans ve doktora düzeyinde de iş birliğini geliştirecekler. EELISA üyeleri, Avrupa Yükseköğrenim ve Araştırma Alanı içindeki iş birliğini güçlendirecekler.

itu_ile_avrupa_universiteleri (3)

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNİ GÖZETECEK

Avrupa’nın ilk kadın mühendislerinden biri olan ve hayatı boyunca Avrupa’nın birçok ülkesinde iz bırakan Romanya asıllı Elisa Leonida Zamfirescu’yu çağrıştıran EELISA cinsiyet eşitliği konusuna önem veriyor. Kadınların mühendislik mesleğinde kariyer ve sosyal hayatlarında da aynı haklara sahip olması gerektiğinin altını çiziyor.

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNE ÖNEMLİ KATKI

Mines ParisTech koordinatörlüğünde, ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network/Socrates) adlı değişim programı çerçevesinde 20 yıldan beri iş birliği yapan üniversite ve okullar, yeni kurdukları EELISA sayesinde, toplam 170 bin öğrenci ve personeli, 2025’e kadar iddialı hedefler taşıyan bir Avrupa Üniversitesi oluşturmak üzere bir araya getirdiler. Bu doğrultuda geliştirilen geniş vizyonlu ortak projenin ilk 3 yılı, bütün Avrupa’da geçerli, yüksek lisans (Master) seviyesinde bir mühendislik derecesi oluşturmaya odaklandı. Bu kapsamda sektörle ilgili eğitim ve deneyim paylaşımı yaygınlaştırılacak. Yükseköğrenim ve bilimsel araştırma arasındaki ilişki kuvvetlendirilecek, bilimsel araştırma yaparak öğrenme desteklenecek. İlk 3 yıllık öğrenci ve akademik personel hareketliliği kapsamında, Avrupa Komisyonu nezdinde öncelikli olan “Akıllı, Yeşil ve Sürdürülebilir Şehir” ile “Endüstri 4.0” konularında açılacak ders programları sunulacak. Adı geçen bu iki alanda çalışan laboratuvar ve ekipler arası iş birliği desteklenecek. İleride, hem iş birliği alanları genişletilecek hem de lisans ve doktora konularında birlikte çalışılacak. Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı da EELISA projelerine danışman partner olarak destek verecek.

itu_ile_avrupa_universiteleri (4)
  
EELISA HAKKINDA

Avrupa devlet başkanları ve başbakanları, 20 Avrupa Üniversitesi kurma fikrini 2017 sonbaharında tartışmaya açtılar. Avrupa Komisyonu konuyu 2018’in ilk aylarından itibaren gündeme aldılar ve 2018 sonu birinci çağrı ve 2019'da ikinci çağrı yapılacağını bildirdiler. Avrupa üniversiteleri 10-11 ay önce bu konuda görüşmelere başladılar. Avrupa Üniversitesi projesi 5 alt projeden oluşmaktadır: İTÜ Eğitim ile Ar-Ge ve İnovasyon arasında köprü konusunun liderliğini üstlenmiş ve diğerlerine katkıda bulunmuştur.

1) Organizasyon ve yönetim
2) Eğitim
3) Eğitim ile Ar-Ge ve İnovasyon arasında köprü
4) Üniversite ile iş dünyası ve toplum iş birliği
5) İletişim, proje sonuçlarını toplumla paylaşma ve yayma


Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi