TÜBİTAK UBYT DERGİ LİSTESİ (1997-2012)

Değerli Akademisyenler,

Bilindiği gibi TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programının amacı Türkiye adresli uluslararası bilimsel yayınların etki ve görünürlüğünün artırılmasıdır. Bu kapsamda, uluslararası düzeyde yayın olarak “ISI Citation Index Veri Tabanlarınca taranan hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış” yayınlar dikkate alınmakta, bu dergiler TÜBİTAK tarafından yapılan konu sınıflamasına göre, her bir derginin Article Influence Score (Makale Etki Puanı) değerini temel alan bir yönteme göre sıralanmaktadır. 

Ancak her yıl açıklanan bu puanların geçmiş yıllara dönük arşivine ulaşılmasında sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bu eksikliğin giderilmesi ve akademisyenlerimizin yayın teşvik ve atama/yükseltme kriterleri için önemli olan makale etki puanlarını eksiksiz ve doğru görebilmesi için bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma ile TÜBİTAK UBYT programı dergi listesine ilişkin arşiv, 1997 yılından başlamak üzere oluşturulmuştur. 1997 – 2004 yılları arası dergilere pdf formatında ulaşılabilecek; 2005-2012 yılları arası dergilerin puanları ise excel dokümanı olarak görülebilecektir. 2012 yılından sonraki listelere ise web üzerinden ulaşılabilmektedir.

1997 - 2012 arasındaki arşiv aşağıda yer almaktadır.

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005-2012

2012 sonrası dergi listelerinin puanlarını görmek için tıklayınız.