SENATO

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşmaktadır. Senato, her akademik yıl başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanmaktadır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırmaktadır. Senato, üniversitenin akademik organı olup şu görevleri yürütmektedir: 
  • Üniversitenin eğitim-öğretim , bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
  • Üniversitenin bütününü ilgilesezndiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.s
  • Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
  • Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
  • Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
  • Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
  • Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.
  • Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
SENATO

Rektör
Prof. Dr. Mehmet Karaca

Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Ali Fuat Aydın
Prof. Dr. İbrahim Özkol
Prof. Dr. Tayfun Kındap
Prof. Dr. Telem Gök Sadıkoğlu
Prof. Dr. Alper Ünal


Genel Sekreter
Prof. Dr. Mustafa Sait Yazgan

Genel Sekreter Yardımcısı
Aydan Buyükturgay

Bilgisayar ve Bilişim
Prof. Dr. Sema Fatma Oktuğ 
Prof. Dr. Uluğ Bayazıt 

Denizcilik Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt
Prof. Dr. Cengiz Deniz

Elektrik-Elektronik
Prof. Dr. Şahin Serhat Şeker
Prof. Dr. İ. Serdar Oğuz

Fen-Edebiyat
Prof. Dr. Neşe Özdemir
Prof. Dr. Zeynep Petek Çakar 


Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Prof. Dr. Ahmet Ergin
Prof. Dr. Abdi Kükner

İnşaat
Prof. Dr. Ünal Aldemir
Prof. Dr. Engin Orakdöğen

İşletme
Prof. Dr. Fethi Çalışır
Prof. Dr. Ramazan Evren 


Kimya-Metalurji
Prof. Dr. Beraat Özçelik
Prof.Dr. Sadriye Oskay

Maden
Prof. Dr. Cengiz Kuzu
Prof. Dr. Aysun Güney

Makina
Prof. Dr. Mehmet Alaittin Arpacı
Prof. Dr. Nurdil Eskin

Mimarlık
Prof. Dr. Mehmet Murat Gül
Prof. Dr. Alaattin Kanoğlu

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı
Prof. Dr. Ömer Berk Berkalp
Prof. Dr. Bülent Özipek

Uçak ve Uzay Bilimleri
Prof. Dr. Metin Orhan Kaya
Prof. Dr. Zerefşan Kaymaz

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Tahsin Attila Çiner

Bilişim Enstitüsü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha

Deprem Mühendisliği Ve Afet Yönetim Enstitüsü Prof. Dr. Ayfer Erken(V) 

Enerji Enstitüsü Prof. Dr. Hacı Osman Altuğ Şişman

Fen Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. İsmail Koyuncu

Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Huriye Şebnem Burnaz

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
Prof. Dr. Adnan Koç

İTÜ KKTC Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ercan Kahya

Yabancı Diller Yüksekokulu Prof. Dr. Burçkin Dal

Öğrenci İşleri Dekanı 
Prof. Dr. Yılmaz Taptık

Uluslararası Eğitim Dekanı
Prof. Dr. Yılmaz Akkaya

Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Ar. Gör. Sedat Kömürcü


Öğrenci Konseyi Başkanı
Muhammed Serkan Yılmaz