YÖNETİM KURULU

Üniversite Yönetim Kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan ve üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilen üç profesörden oluşmaktadır. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmaktadır. Rektör Yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilmektedir.

Üniversite Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak şu görevleri yapmaktadır:
- Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek.
- Faaliyet plan ve programlarının, uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak.
- Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak.
- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurallarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.
- Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak.


YÖNETİM KURULU

Rektör
Prof. Dr. Mehmet Karaca

Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Ali Fuat Aydın
Prof. Dr. Lütfihak Alpkan
Prof. Dr. Tayfun Kındap
Prof. Dr. Alper Ünal

Seçilmiş Üyeler
Prof. Dr. Gürkan Hızal
Prof. Dr. İbrahim Akduman
Prof. Dr. İzzet Öztürk

Genel Sekreter
Prof. Dr.  Mustafa Sait Yazgan

Genel Sekreter Yardımcısı
Aydan Büyükturgay

Bilgisayar Bilişim Fakültesi
Prof. Dr. Sema Fatma Oktuğ

Denizcilik Fakültesi 
Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt

Elektrik Elektronik Fakültesi 

Prof. Dr. Şahin Serhat Şeker

Fen Edebiyat Fakültesi 
Prof. Dr. Neşe Özdemir

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Ergin

İnşaat Fakültesi 
Prof. Dr. Ünal Aldemir

İşletme Fakültesi 
Prof. Dr. Fethi Çalışır

Kimya Metalurji Fakültesi 

Prof. Dr. Beraat Özçelik

Maden Fakültesi 
Prof. Dr. Cengiz Kuzu

Makina Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Alaittin Arpacı

Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet Murat Gül

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 
Prof. Dr. Ömer Berk Berkalp

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi 
Prof. Dr. Metin Orhan Kaya

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Tahsin Attila Çiner

Bilişim Enstitüsü
Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata 

Deprem Mühendisliği Ve Afet Yönetim Enstitüsü
Prof. Dr. Elişan Filiz Piroğlu

Enerji Enstitüsü
Prof. Dr. Ayşe Filiz Baytaş 

Fen Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha 

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Prof. Dr. Aytekin Çökelez 

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
Prof. Serpil Murtezaoğlu

İTÜ KKTC Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ercan Kahya

Yabancı Diller Yüksekokulu
Prof. Dr. Burçkin Dal

Öğrenci İşleri Dekanı 
Prof. Dr. Yılmaz Taptık

Uluslararası Eğitim Dekanı
Prof. Dr. Yılmaz Akkaya