Bilim Tarihi ve Felsefesi Seminerleri Başladı
Kas 05, 2013


İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nce düzenlenen Bilim Tarihi Seminerleri’nin ilki “Doğa Felsefesinden Modern Bilime - Bir Serüvenin Tarihi” adlı seminer ile başladı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan Kaya’nın teşvikleri ile gerçekleştirilen seminerde İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Baha Zafer, Fakülte Binası TAV Konferans Salonu’nda farklı disiplinlerden öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

“Bilim Nedir?”, “Bilim Tarihi’nin başlangıcı ne zamandır?”, “Bilim ile Felsefe arasında ne gibi bir ilişki vardır?” sorularına cevapların arandığı seminerde, Dr. Baha Zafer, 1834’den bu yana Bilim adıyla bilinen serüveni çok farklı boyutlarda ele alarak anlattı. 

Bilim tarihinin serüvenini bilmeden bilim yapmanın kolay olmayacağını vurgulayan Zafer, 15 haftalık süreçte Antik Çağ’dan 1900’lü yıllara kadar uzanan ve bilim adına gerçekleşen olayları, seminerlerin sonlarına doğru ise kuantum mekaniği, özel görelilik kuramı, modern kozmoloji gibi ilgi çekici konuları işleyeceğini söyledi. Bu kapsamda Fizik, Matematik, Astronomi yanı sıra o dönemin kırılma noktasını oluşturan Biyoloji biliminden de bahsedecek.

Aktif bir dinleyici kitlesi ile söyleşi tadında gerçekleşen seminerler hafta içi her Perşembe UUBF TAV Konferans Salonu’nda saat 14.00 de yapılmaya devam edecek. Seminerler, bilim tarihi ve felsefesi hakkında meraklı olan ve tartışmalara katılmak isteyen herkese açık olacak.Yrd. Doç. Dr. Baha Zafer
İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği’nden 2002 yılında mezun oldu. Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü Mühendislikte İleri Teknolojiler Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2003-2012 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev aldı. Dr. Zafer, şu anda İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı doçent olarak akışkanlar mekaniği, aerodinamik, termodinamik, ısı geçişi ve hava araçlarının neden olduğu gürültünün incelenmesi yanında bilim tarihi araştırmalarına devam ediyor.