Arı Teknokent'e Ödül
Ara 08, 2013


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "2023'e 10 Kala Ar- Ge ve Yenilikte İstanbul" hedefi ile düzenlediği "Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı", İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yapıldı. Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Bahçeşehir Kaymakamı Fatih Kocabaş, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca ile üniversite ve sanayi dünyasından çok sayıda isim katıldı.Toplantıda, İTÜ’nün öncü ve örnek kimliğiyle attığı adımlardan biri olan ve bugün geldiği nokta ile kulvarındaki başarısıyla dikkat çeken İTÜ Arı Teknokent, bakanlık tarafından ödüllendirildi. Arı Teknokent ödüle; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri desteğinden yararlanarak “ar-ge yetkinliği, fikri mülkiyet hakları, TTO hizmetleri, üniversite ile etkileşim ve işbirliği alanlarındaki başarılı çalışmaları” nedeniyle değer görüldü. Ödülü, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’tan aldı. Ödül 6 ayrı kriterin değerlendirme sonuçlarına göre verildi. Buna göre; "öncelikle devlet destekleri ve yönetici şirket harcamaları kapsamında yönetici şirketlere sağlanan destekler, firmalara sağlanan muafiyetler ve yönetici şirket harcamaları dikkate alındı. Ardından ar-ge projeleri, harcamaları ve gelirleri, firmaların ihracat verileri ve firma kompozisyonu, fikri mülkiyet hakları kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki patent başvuruları ve tescilleri, faydalı model ve marka tescil sayıları, kuluçka programlarıyla teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve son olarak da işbirliği ve etkileşim kapsamında üniversite-sanayi işbirliği, firmalar arası işbirlikleri ve uluslararası işbirlikleri” incelendi.Bakan Işık: “Bu yıl ar-ge bütçemiz 1 milyar 576 milyon”

Bakan Işık yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2023 hedefinin 500 milyar dolarlık ihracat olduğuna bunun için de ar-ge yatırımı yapmanın vazgeçilmezliğine dikkat çekti. Bunun için üniversite birikiminin sanayi ile buluşması gerektiğini belirten Işık, “Bu birliktelik bir nikâha dönüşsün. Hem de bu nikah Katolik nikahı olsun. Yani üniversite, sanayi ve kamu Katolik nikâhı ile birbirine bağlansın. Birbirinden hiç ayrılmamak üzere çalışsın. İnsanımızın vatanı için fedakârlık duygusunu güçlü bir organizasyonla bir araya getirirsek, gelecekle ilgili hiçbir endişemiz olmaz” dedi.

Bakan Işık, şunları kaydetti:


“Sanayi ile çok daha sıkı bir işbirliği yapın, biz sizi sonuna kadar destekleyeceğiz. Sanayicimiz 10 milyar doların üzerinde TÜBİTAK’a bir proje getirdiğinde eğer bir üniversite partner değilse reddediyoruz. Çünkü bu işin sürdürülebilir olması için mutlaka bilim ayağı sağlam olmalı. Eğer bir projeye yüzde 30 oranında destek veriyorsak ve projede üniversite ayağı varsa o destek oranını yüzde 40’a çıkarıyoruz. Akademik Ar-Ge’ye çok ciddi destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bakanlık olarak bu yıl Ar-Ge’ye ayırdığımız kaynak 1 milyar 576 milyon liradır. İstiyoruz ki bu kaynak yıl içinde etkin bir şekilde harcansın, biz de gidelim ‘Bu para yetmedi, bizim sanayimiz Ar-Ge’ye çok önem veriyor' diyelim. Ama geçen yıl bu kaynağımızı harcayamadık. Üniversitelerimizin bu konuya daha fazla hassasiyet göstermesi gerekiyor.”

Rektör Karaca: “Önceliğimiz araştırma üniversitesi olmak”

İTÜ’nün teknokent yapılanmasının ve geldiği noktanın başarısına dikkat çeken Rektörümüz Karaca, “İTÜ’nün önceliği bir araştırma üniversitesi olmaktır. Bizim esas hedefimiz budur. Dolayısıyla biz üniversite-sanayi işbirliğinde ar-ge’nin önemine inanan işbirlikleri kurmayı hedefliyoruz” dedi. Yapılan yatırımın sadece makine, teçhizat ve sistemden ibaret olmadığının altını çizen Karaca, Bu yatırımların en önemli ayağı yeni fikirleri üretebilecek beyinler olan insan kaynaklarıdır” vurgusunu yaptı.

Üniversite-kamu-sanayi işbirliğinde yaşanan sorunlara da değinen Karaca, Türkiye’de ar-ge ve inovasyonun geri kalmasının nedenlerinden biri kısa vadeli beklentilerin yüksek olması ve özellikle KOBİ’ler tarafından yüksek bütçeli yatırımların gereksiz görülmesidir. Fakat unutulmamalıdır ki ar-ge ve inovasyon orta ve uzun vadede kriz dönemlerinde dahi getirisi azalmayan bir faaliyet alanıdır. Şirketlerdeki ‘ar-ge’nin verimsiz bir yatırım olduğu, harcanan kaynağın boşa gideceği’ zihniyeti mutlaka terkedilmeli. Zengin ülkelerin ar-ge yatırımlarının diğer ülkelere göre çok fazla olması tesadüf değildir” dedi. İTÜ’nün üniversite-sanayi işbirliğinde yaşanan sorunları aşmak için yeni adımlar attığına işaret eden Rektör Karaca,  “Üniversite ile daha çok proje paylaşımına gidilecek şekilde teknokent için yeni bir çalışma formatı geliştirdik. Sektörel Danışma Kurulları oluşturduk. Projelerin, TTO ve Teknokent üzerinden üniversiteye akışına olanak sağladık. Ek olarak Bilimsel Araştırma Projeleri programımız ile ulusal ve uluslararası fonların kullanımına yönelik özendirici çalışmalar yapıyoruz” bilgisini verdi.

Rektor Prof. Dr. Mehmet Karaca

İTÜ’nün 2023 hedefiRektör Karaca, Türkiye’nin olduğu gibi İTÜ’nün de bir 2023 hedefi olduğuna dikkat çekerek,
“Üniversitemiz 2023’te 250. yaşını karşılayacak. Biz İTÜ’nün dünya ile yarışan bir araştırma üniversitesi olmasını kendimize hedef koyduk. Bu noktada ar-ge faaliyetlerinin öneminin farkındayız” dedi. Teknokent'in 2023 vizyonunu da anlatan


Rektör Karaca, şunları kaydetti:
“Üniversite-sanayi işbirliği hedefliyle kurulmuş tüm Teknoparkların son zamanlardaki eleştirilere karşı aslında varlıklarının temel amacına hizmet ettiklerini kanıtlamaları lazım. Bu amaçla önce kendileri ölçmeli, sonra kamuya açıklamalıdırlar. Bu kapsamda biz İTÜ ARI Teknokent’te bugüne kadar sağlanan muafiyetlerle, elde edilen ar-ge gelirlerinin oranına bakarak aslında devlet desteklerinden faydalanan firmaların bu faydayı nasıl ulusal değere dönüştürdüklerine baktık. Bu noktada İTÜ olarak teknokentimizin üniversite-sanayi işbirliğindeki durumunu ve 2023 hedefimizi üç rakam ışığında paylaşmak istiyorum:

- Muafiyetin ar-ge gelirine oranında şu anda 1/3 seviyesindeyiz; 2023 hedefimiz 1/10’a çıkarmak.

-Metrekare başına aylık 400 TL ar-ge gelirimiz var; 2023 hedefimiz bin 600 TL’ye çıkarmak.

-Ar-ge personeli başına aylık ar-ge gelirimiz 6 bin tl; 2023 hedefimiz 25 bin TL’ye çıkarmak.”