İTÜ NOVA TTO'ya TÜBİTAK Desteği
Ara 29, 2013


İTÜ’nün bilgi birikimi ve teknik altyapısının sanayiye etkin biçimde aktarılmasını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunma misyonu ile kurulan İTÜ NOVA Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO), TÜBİTAK TTO Destekleme Programından kazandığı hibe için Ankara’da tören düzenlendi. Hibeden yararlanılmasına ilişkin protokol, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Ar-Ge’den Sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ve İTÜNOVA TTO Proje Yöneticisi Kenan Çolpan’ın katıldığı törenle imzalandı.


itunova

Bilim ve teknoloji üretimine büyük destek

TÜBİTAK’ın 1513 TTO Destekleme Programından yararlanmak üzere yapılan başvurular arasında, İTÜNOVA ilk 10’a girerek destek süresinin 10 yıla kadar uzatılabileceği yıllık bir milyon liralık hibe desteğini almaya hak kazandı. Bu destek ile İTÜ NOVA’nın yapacağı yeni çalışmalar, İTÜ’nün uluslararası ölçekte bilimsel ve teknolojik bilgi üretim kapasitesinin artırılmasına, akademi-sanayi işbirliğiyle teknoloji üretiminin desteklenmesine ve bu doğrultuda ortaya çıkan yeni teknolojilerin sanayiye sunulmasına, üretilen bilginin korunması ve bu bilgiyi üretecek girişimcilere uygun platformlar oluşturulmasına önemli katkı sağlayacak. İTÜ bünyesinde 11 yıldır faaliyet yürüten İTÜ ARI Teknokent de fiziksel ve finansal avantajları, yanı sıra deneyim ve bilgi birikimiyle İTÜNOVA TTO’nun çalışmalarını destekleyecek.

Üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirerek akademik bilginin ticari değere dönüşmesine yardımcı olacak İTÜ NOVA TTO, bu sayede Türkiye’nin ulusal kalkınmasına da katma değer sağlayacak. İTÜ NOVA TTO’da yer alan “Tanıtım ve Farkındalık, Ulusal ve Uluslararası Fonlar, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Fikri Sinai Mülkiyet Hakları, Girişimcilik ve Şirketleşme” birimleri sayesinde, üniversite-sanayi işbirliği kapsamındaki her türlü ihtiyaca cevap verilebilecek.

Prof. Dr. Çelik: ‘Ülkemizin kalkınmasına katkı’

Ar-Ge’den Sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İTÜ’nün evrensel bilimi, teknolojik gelişmeleri ve topluma doğrudan katkı sağlayan projeleri ön plana alan bir araştırma üniversitesi olduğunun altını çizdi. Çelik, “İTÜ NOVA TTO, üniversitemiz bünyesinde geliştirilen akademik çalışmaları ve yeni teknolojileri, sanayinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek biçimde sunmayı, sanayi ile ilişkileri profesyonel olarak yürütmeyi, ülkemizin ulusal kalkınmasına katma değer sağlamayı görev edinmiştir” dedi.

Danışmanlık Desteği

İTÜ NOVA TTO Akademik Yöneticisi Prof. Dr. Altuğ Şişman, üniversiteye ve sanayiye hizmet için kurulan şirketlerin teknolojik rekabet edebilirliğini artırabilmek ve toplumun her kademesindeki bireyleri daha yenilikçi, daha girişimci kılabilmeyi amaçladıklarını söyledi. Şişman, “İTÜNOVA TTO, öncelikle farkındalık, tanıtım, bilgilendirme hizmetleri sunacak; yerli ve yabancı destek programları hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri verecek. Sunulan bu hizmetlerin yanı sıra, üniversitelerdeki öğrencilerin ve öğretim elemanlarının fikirlerinin ürüne dönüşmesi sürecinde girişimcilik ve şirketleşme adımlarında yol göstermek, fikri ve sınai haklarını koruyabilmeleri için yönetim ve lisanslama hizmetlerini de sunacak” diye konuştu.