Siber Güvenlik İTÜ’de Konuşuldu
Eki 20, 2014


7. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, 17-18 Ekim tarihlerinde İTÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu yılki teması “Siber Güvenlik ve Savunma” olarak belirlenen konferansın açılışında, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, Havelsan Genel Müdürü Sadık Yamaç, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer konuşma yaptı.

Anayurt Güvenliği Teknolojik Uygulama ve Eğitim Birimi

Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, siber saldırılara karşı alınması gereken önlemlerin önemini vurguladığı konuşmasında, İTÜ’nün bilgi güvenliği konusundaki çalışmalarına değindi. Karaca’nın konuşmasından satır başları şöyle:

• Devletimizin birçok ilgili kurumuyla ilişkilerimiz sürmektedir. Bilgi güvenliği ve kriptoloji alanında ülkemizin ihtiyacı olan ve mevcut kurumlarımıza destek verecek, Anayurt Güvenliği Teknolojik Uygulama ve Eğitim Birimi kurma çalışmalarımız belirli bir aşamaya gelmiş olup hazırlanan proje ve yol haritası tartışılmaya hazırdır.

• Ülkemizin ilk siber operasyon merkezi ve Ulusal Anayurt Güvenliği Teknolojileri Araştırma ve Eğitim Merkezinin kurulması ile tehdit analiz, güvenlik ve SOME (siber olaylara müdahale ekibi) faaliyete sokulacaktır. Oluşturulacak kadrolar yurt içi ve yurt dışında ilgili birimlerde eğitim ve sertifika alacak ve ülkemizde görev yapmaya başlayacaktır.

• Ülkemizdeki ilk ve tek yazılım sertifikasyon merkezi üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olup; Kendi yazılımlarımız dışında ayrıca kullanılacak yerli ve milli yazılımlar, kaynak kodlarıyla temin edilip ulusal yazılım sertifikasyon merkezinde uluslararası sertifikalı personel tarafından test edilip belgelendirilecektir.• Bakanlar Kurulunun 11/06/2012 tarih ve 2012/3842 sayılı Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Kordinasyonuna ilişkin kararı gereği kurulan Siber Olaylara Müdahale Merkezi (SOME) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOME) merkezlerinin insan kaynağını yetiştirme programları başlatılacaktır. İTÜ bünyesinde kurulacak merkez aracılığı ile kurumlara kritik yazılım kaynak kod saklama, felaket kurtarma, DNS yedekleme hizmetleri verilecektir.

• Ülkemizdeki en güçlü süper bilgisayarlara sahip Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezini (UHEM), gereğinde siber güvenlik ve siber ataklarda kullanmak üzere çalışmaları başlatmış bulunuyoruz.

• İTÜ Nova dünyanın en büyük siber güvenlik firmalarıyla karşılıklı iş birliği bazında anlaşmalar yapmış, bu konularda komşu dost ülkelerle görüşmeler başlatılmıştır.

“İTÜ’nün akademik katkısı önemli”


Savunma Sanayii Müsteşarı Doç. Dr. İsmail Demir, bakanlık tarafından yapılan bir çalışmaya göre siber suçların küresel ekonomiye olan yıllık maliyetinin 400 milyonun üzerinde olduğunu söyledi. Bu konuda en çok harcama yapan ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu fakat hala saldırıların tamamen önlenemediğini söyledi. Türkiye’nin savunma amaçlı yeni stratejiler geliştirdiğinden bahseden Demir, bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 2012 yılında Siber Savunma Merkez Komutanlığı oluşturulduğunu ve emniyet güçlerinin de bir savunma mekanizması oluşturmak için müsteşarlıkla işbirliği yaptığını belirtti. Demir, İTÜ’nün ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olduğunu, bilgi güvenliği ve kriptoloji konusunda da akademik bilgi birikimiyle önemli katkı yaptığını vurguladı.“Siber suçların faturası 445 milyon dolar”


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acerer ise Uluslararası Haberleşme Örgütü’nün kayıtlarına göre 7 milyon kayıtlı mobil abone bulunduğu bilgisine işaret ederek başladığı konuşmasında, akıllı telefon konusunda yerli üretimin arttığını söyledi. Bu gelişmenin siber saldırıları da beraberinde getirdiğini söyleyen Acarer, saldırıların resmi ve özel kurum – kuruluşların işleyişinde aksamaya neden olduğunu, daha da önemlisi özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini kaydetti. McAfee’nin haziran ayında yayınlanan bilişim suçlarının küresel maliyet raporuna değinen Acarer, tüm dünyada bilişim suçlarının işletmelere 445 milyon dolara mal olduğunu söyledi. Acarer, bugünün dünyasının bilişim suçlarını kolay işlenebilir, maliyetsiz ve kazançlı bir sektör haline getirdiği eleştirisiyle konuşmasını tamamladı.

Konferans düzenlenen oturumlar ve sunulan bildiriler ile önemli bir akademik bilgi paylaşımı olanağı sunarken, güncel gelişmelerin de uzmanlarca ele alınmasını sağladı.