İTÜ Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirvesi’nde
Eki 05, 2015


Enerji hammaddeleri ve enerji konusunda, dünyada ilk defa düzenlenen INERMA- Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirvesi, 1-3 Ekim 2015 tarihleri arasında, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde, İTÜ Maden Fakültesi, İTÜ Enerji Enstitüsü, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı ( YMGV) ve Clarion Events Türkiye işbirliği ile düzenlenen Zirve, enerji sektöründe dünyanın önde gelen isimleriyle, akademi ve iş dünyasını bir araya getirdi.

INERMA Zirvesi’nin açılışı 1 Ekim Perşembe günü YMGV Başkanı Prof.Dr. Güven Önal, İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Müsteşar Yardımcısı   Dr. Nevzat Kavaklı’nın ve yabancı konuklar adına Prof. Dr. Robin J. Batterham’ın yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı.

inerma_zirvesi

 

Zirve’ye 10 ülkeden 200’ü aşkın delege katıldı. Ayrıca 22’si çağrılı bildiri olmak üzere 10 farklı ülkeden toplam 60 bildiri sunuldu. 10’a yakın poster sergilendi. Zirvenin açılısında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca,  İTÜ'nün bu organizasyonda aldığı rol sebebiyle gurur duyduğunu ifade etti. Enerji sorununun 300 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu bugün de hem ülkemizin hem de dünyanın en önemli sorunu olduğunu söyleyen Karaca, İTÜ'nün gerek 60 yıllık bir geçmişe sahip Maden Fakültesi, gerekse de Enerji Enstitüsü ile Türkiye'nin yaşadığı enerji probleminin çözümüne yönelik çalışmalardaki önemini vurguladı. Karaca, INERMA gibi toplantıların da enerji sorunlarının çözümündeki önemine dikkat çekerek düzenleyicilere teşekkür etti.

3 gün süren Enerji zirvesinde, ulusal ve uluslararası ölçekte enerji ve enerji hammaddeleri konuları tüm yönleriyle ele alındı. Dünyada ve Türkiye’de Enerji ve Enerji Stratejileri, Enerji Hammaddeleri, Kömür ve Enerji, Petrol ve Enerji, Doğalgaz ve Enerji gibi pek çok konu uzmanlarca ele alındı. Ayrıca, Bakanlık uzmanları ile yerli otoritelerin katıldığı “Dünya’da ve Türkiye’de Enerji Projeksiyonu” konulu açık oturumda da, fosil yakıtlar, yenilenebilir, nükleer enerji ve biyokütle/biyoyakıt konuları etraflıca ele alındı.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği gibi ekonomik kalkınmayı yakından ilgilendiren konuların enine boyuna tartışıldığı Enerji zirvesinde ülkemizin gerek birincil enerji ihtiyacının gerekse elektrik üretiminin çok büyük oranda dışa bağımlılığı en fazla dillendirilen konu oldu. Bu sorunun çözümü ile ilgili olarak da kömür ve temiz kömür teknolojilerine olan ihtiyacımız kadar, yenilenebilir enerji, biyokütle ve nükleer enerjinin önemi öne çıktı. Ayrıca, ülkemiz denizlerinde petrol ve doğalgaz aramaları ile kömürden akaryakıt üretimi konusundaki çalışmalar da zirvede özellikle üzerinde durulan diğer konulardı.