II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu İTÜ’de Yapıldı
Eki 19, 2015


II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu ve IODP ECORD Toplantısı, 15-16 Ekim 2015 tarihlerinde İTÜ Maden Fakültesi salonlarında gerçekleştirildi.

Sempozyum, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İÜ Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsü, EMCOL, TÜBİTAK- MAM, MTA, Türkiye Petrolleri (TP), IODP (Okyanus Keşif Programı)  ve ECORD (European  Consortium  for Ocean  Research  Drilling) kurumları tarafından düzenlendi.

iodp_1

 

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Çağatay ve İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Sarı başkanlığını üstlendiği sempozyumun açılış konuşmaları; İTÜ Rektörü Mehmet Karaca, MTA Genel Müdürü Yusuf Ziya Çoşar, Prof. Dr. Namık Çağatay ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan tarafından yapıldı.

iodp_2

 

Sempozyum Prof. Dr. Şükrü Beşiktepe’ nin “Türkiye Deniz Araştırma Programı ve Stratejisi: Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği” başlıklı sunumuyla başladı. Bu konuşmanın ardından IODP ve ECORD sunumları gerçekleştirildi. Okyanus ve denizlerdeki jeolojik süreçleri, derin sondajlar (5-6 km) yaparak araştıran ve 46 farklı ülkenin üye olduğu uluslararası bu iki kurum (IODP ve ECORD), yaptığı çalışmaları 10 farklı sunumla Türk Bilim adamlarıyla paylaştı. Kurum yetkilileri Türkiye’nin de bu organizasyonlarda yer almasının önemini dile getirdi. Sempozyuma Türkiye’de deniz jeolojisi ve jeofiziği araştırmaları yapan İTÜ-EMCOL, İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ve MTA gibi kurumlar çalışmalarını, IODP ve ECORD yetkililerine tanıttı.

iodp_3

 

Sempozyumun ikinci günü iki ayrı salonda eş zamanlı olarak; “Denizlerde Doğal Afetler: Aktif Faylar, Depremler, Sualtı Heyelanları ve Tsunami”, “Deniz Çökellerinde Kirlilik ve Kirlilik Tarihçesi”, “Denizlerin Cansız Kaynakları: Hidrokarbonlar, Endüstriyel Ham Maddeler ve Metaller”, “Paleo-Oşinografi ve Paleo-İklim”, “Kıyı Mühendisliğinde Zemin, Türkiye Denizlerinin Oluşumu ve Jeolojik Evrimi” oturumlarında toplam 60 sunum yapıldı. Sempozyuma birçok üniversiteden, kamu kurum ve kuruluşlardan, sivil toplum örgütlerinden ve özel sektörden yaklaşık 400 kişi katıldı.