Prof. Dr. Selahattin İncecik, Oy Birliğiyle IUAPPA Başkanı
Eki 07, 2016


Sadece öğrencilerimiz ve faal akademisyenlerimiz değil, yolu üniversitemizden geçen tüm İTÜ’lüler kariyerlerine yeni başarılar ekliyor. Bunu kanıtlayan son gelişme, emekli öğretim üyemiz Prof. Dr. Selahattin İncecik’ten geldi. İncecik, hava kirliliğinin etkin bir şekilde kontrolü ve önlenmesi için gerekli politikaları yaşama geçirmeye çalışan bir kuruluş olan, İngiltere merkezli Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Dernekleri Birliği (Union of Air Pollution Preventation and Environmental Protection Associations - IUAPPA) başkanlığına seçildi. IUAPPA’nın, Küresel Atmosferik Kirlenme Forumu’nu başlatan Avrupa Temiz Hava ve Çevre Koruma Birlikleri Federasyonu’nun (European Federation of Clean Air and Environmental Protection Associations - EFCA) kurucusu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı İklim ve Temiz Hava Koalisyonu’nun (UNEP Climate and Clean Air Coalition) ise ortak kuruluşu olmasını göz önüne aldığımızda, emekli akademisyenimizin elde ettiği başarının önemi ortaya çıkıyor.

2008 yılından bu yana IUAPPA kuruluna üye olan İncecik, kuruluşun 2016-2020 Dönem Başkanı olarak, oy birliğiyle seçildi. Ayıca, üç yılda bir yapılan Dünya Temiz Hava Kongresi’ni düzenleyen kuruluş, emekli öğretim üyemizin başkanlığında, Güney Kore’nin Busan kentinde gerçekleştirilen 17. Dünya Temiz Hava Kongresi’nin ardından, bir sonraki kongrenin 2019’da, İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. Böylece bu uluslararası kongre ilk kez Türkiye’de düzenlenecek ve bu ilkin gerçekleşmesinde bir İTÜ’lünün imzası olacak. IUAPPA’nın kurumsal vizyonu doğrultusunda, hava kalitesi alanında; bilimsel gelişmeler ve yeni uygulamalar uluslararası alanda tartışılarak yeni teknolojilerin yaşama geçirilmesinde stratejiler hazırlanacak.

AIT-picture

İTÜ’de başlayan bir başarı öyküsü: Prof. Dr. Selahattin İncecik

Lisans öğrenimini, o dönemki adıyla İTÜ Elektrik Fakültesi Meteoroloji Şubesi’nde tamamlayan Prof. Dr. Selahattin İncecik, gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında yaptığı bilimsel çalışmalar ve bunların sonucunda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. 1997’den beri Hava Kirlenmesi Araştırmaları ve Denetimi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapmakla birlikte, aynı zamanda 1998’den bu yana sürdürdüğü TÜSİAD Çevre Çalışma Grubu’ndaki üyeliğinde de çalışma arkadaşlarıyla birlikte “Türkiye’de Hava Kalitesi - İklim Değişimi ve Avrupa Birliği’ne Uyum” konusunda iki de rapor yayınladı.

Bilimsel organizasyonların gerçekleşmesinde de önemli görevler üstlenen İncecik, bu süreçte Türkiye`de; 1997, 2001, 2005 ve 2012 yıllarındaki Uluslararası Hava Kalitesi Yönetimi (International Air Quality Management - AQM) konferans serisini düzenledi. 2003’te NATO/ CCMS ITM Hava Kirliliği Modellemesi ve Uygulamaları (NATO/ CCMS ITM Air Pollution Modelling and Its Applications) toplantısını, 2009 yılında ise Birleşik Krallık’taki UK Herdfordshire Üniversitesi ile ortak olarak 7. Uluslararası Hava Kalitesi Bilimleri ve uygulamaları Konferansı’nı (7th Int Air Quality Sciences and Applications) İstanbul’da düzenlenmesine önayak oldu.

Bunların yanı sıra, kariyerini uluslararası çapta akademik nitelikli görevlerle de genişletti. Prof. Dr. Selahattin İncecik, Atmosferik Kirlilik Araştırması (Atmospheric Pollution Research -Elsevier) ve Uluslararası Hidroloji Bilimi ve Teknolojisi (International Hydrology Science and Technology) ile Austin Journal of Ir. Dergilerinin editoryal kurul üyeliğini de yürütüyor. 2001’den başlayarak 15 yıllık süreyle Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’nde (TUJJB) üniversite temsilciliği ve konsey üyeliği de yapan İncecik, burada Türkiye Ulusal Meteorolojik ve Hidrolojik Afetler Programı’nın kurulmasına öncülük etti.

Daha sonra, 2013’te, Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli Raporu’nun bilimsel hakem heyetinde bulunan İncecik; Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin yayınladığı Ekstrem Olayların ve Doğal Afetlerin Risk Yönetimi (Managing the Risks of Extreme Events and Disasters – IPCC) özel raporunun hakemlerinden biri olarak da öne çıkıyor. Bu görevlere ek olarak, hâlen Avrupa Bilim Vakfı (European Science Foundation) tarafından hazırlanan bilimsel projelerin ve Brüksel’de yürütülen Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği (European Cooperation in Science and Technology – COST) projeleri kapsamındaki çalışmaların hakemleri arasındadır.

İTÜ eski öğretim üyesi İncecik’in en çarpıcı başarıları arasında, Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişimi Raporları’ndaki “öncü yazarlık” (leading author) görevinden ötürü, 2007 Nobel Barış Ödülü ‘ne katkı yapan bilim adamları arasında yer almak da dikkat çekiyor.

Akademik hayatına, Asya’nın en prestijli ve köklü eğitim kurumlarından olan Asya Teknoloji Enstitüsü’nde (Asian Institute of Technology) devam eden emekli öğretim üyemiz, bu kuruma bağlı Çevre Mühendisliği ve Yönetimi Okulu’nda (School of Environmental Engineering and Management) “konuk öğretim üyesi” ve IUAPPA Başkanı unvanlarıyla, Fotokimyasal Kirlilik (Photochemical Pollution) alanında yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası programlarında ders veriyor.

Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi