Üniversitemiz %100 Yerli Deprem İzolatörü Üretecek
Ara 07, 2016


Günümüzde ülkelerin kalkınması, firmaların uluslararası rekabette öne çıkması için en önemli faktörlerden biri de üniversitelerin akademik kültürü ve buradaki gençlerin enerjisi ile sanayinin sermaye desteği ve güçlü altyapısının birleşmesi olarak görülüyor. Özellikle Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki çalışmalarda itici güçlerin hem teknolojik gelişim hem de tasarımdaki ilerlemeler olduğu biliniyor. Türkiye’deki tüm üniversitelere açık çağrı yoluyla yapılan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının geliştirdiği SANTEZ (Sanayi Tezleri Projesi) de bunu başarıyor.

Bu projelerde, üniversitelerden Ar-Ge çalışması talep eden firmalara ait çalışmalar, üniversitedeki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konusu olarak belirleniyor. Böylece, lisansüstü öğrenciler deneyim ve kariyer fırsatı elde ederken, firmalar da Ar-Ge çalışmaları yoluyla devlet destekli olarak üniversitelere katkıda bulunuyor.
Bu kapsamda üniversitemizde yürütülen çalışmalardan biri de Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetim Enstitüsü’nden öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. İhsan Engin Bal’ın danışmanlığında, Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Erdem Demirhan’ın tez çalışması olan “yerli deprem izolatörü geliştirilmesi” projesi oldu.

deprem izolatoru

Tasarımından Test Aşamasına Tamamı Yerli Deprem İzolatörü

Demirhan’ın çalışması, şiddetli bir depremden sonra lojistik yardım açısından öncelikli binaların güvenliğine odaklanıyor. Projede, deprem sonrası ilk ihtiyaç duyulacak hastaneler, güvenlik ve acil yardım noktaları, okullar, iletişim merkezleri vb. binaların hizmet verebilmeleri için ülkemizdeki deprem izolatörlerinin tamamen yerli olarak üretilmesi hedefleniyor. Zorunlu hâle getirilmesiyle Türkiye’de giderek büyüyen deprem izolatörü pazarı için büyük bir avantaj sağlayacak bu projeyle, yurt dışına çıkan nakit akışı azalacak ve bu araçların çok daha uygun fiyatlarla ithal edilebilmesi sağlanacak. Ekonomimize doğrudan katkı sağlayacak bu çalışmayla, yakın geçmişte mekanik açıdan yerli üretimi başarılmış bu izolatörün, artık tasarımı da yerli kaynaklarla yapılabilecek.

İki ayak üzerinde temellenen proje sürecinin bir ayağı, bu alanda yerli ikâme sağlayarak somut ekonomik fayda yaratılması; ikinci ayağı ise izolatörlerin üretiminde yapılan test aşamasında kullanılacak sistemlerin üniversitemiz tarafından hazırlanması olarak öne çıkıyor. İTÜ tarafından üretilen ve üniversitemizden Ar-Ge talebinde bulunan kauçuk firması Arsan'a ait fabrikaya kurulacak sistem sayesinde; üretim, tasarım ve test aşamalarının tamamı yerli kaynaklarla tamamlanacak bir deprem izolatörü üretilecek.

deprem izolatoru-2

Arsan'la yapılan protokol uyarınca, kurulan cihazın bir bölümü firmanın ürettiği ürünlerde, bir bölümü ise üniversitemizin bu alandaki Ar-Ge çalışmalarında kullanılacak. Süreçle ilgili görüşlerini paylaşan öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. İhsan Bal, üniversitemizde bu konuda yürütülen akademik çalışmalarda deprem izolatörü ihtiyacı oluştuğunda, bunun yurt dışı yerine söz konusu firmadan sağlanabileceğinin altını çiziyor. Firmada kurulacak test sisteminde sürdürülecek çalışmaların sonunda ise bilimsel araştırmalar adına yeni bulgular elde edilebileceğini belirtiyor.

Üniversitemizin, önümüzdeki 4 ila 6 ay içerisinde izolatör üretimine başlaması ve projenin 24 ayda tamamlanması bekleniyor. Üniversitemizde yürütülen SANTEZ projelerini, önümüzdeki dönemde de tanıtmaya devam edeceğiz.

Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi