BAGEP’ten Doç. Dr. Oğuz Göğüş ve Doç. Dr. Didem Okutman Taş’a Ödül
Nis 12, 2017


2011 yılında bilimsel liyakat, özgürlük ve dürüstlük ilkelerini topluma tanıtmak hedefiyle kurulan Bilim Akademisi tarafından verilen BAGEP ödüllerinde bu yıl, Avrasya Yer Bilimleri Enstitümüzden Doç. Dr. Oğuz Göğüş ve Çevre Mühendisliği Bölümü’müzden Doç. Dr. Didem Okutman Taş kazananlar arasında yer aldı.

Bilim Akademisi tarafından başlatılan ve kamu fonları yerine toplum desteğiyle sürdürülen, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı’nın (BAGEP) 2017 sonuçları açıklandı. Alanında en iyiler arasındaki genç akademisyenleri yeni araştırmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla 2013 yılından bu yana verilen ödüllerin 2017 yılı listesinde,  genç ve başarılı bilim insanlarımızdan, Avrasya Yer Bilimleri Enstitümüzden Doç. Dr. Oğuz Göğüş ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nden öğretim üyemiz Doç. Dr. Didem Okutman Taş da yer aldı.

Bu önemli başarıyı elde eden öğretim üyelerimizi kutluyor, gelecekte daha büyük başarılara imza atmalarını diliyoruz.

Oguz_Gogus

Doç. Dr. Oğuz Göğüş kimdir?

2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Doç. Dr. Oğuz Göğüş, yüksek lisansını 2004’te Oklahoma Devlet Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nde tamamladı. Ardından doktora derecesini 2010 yılında Toronto Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü’nden alan Göğüş, akademik kariyerine 2009 - 2012 yılları arasında toplam 6 ay boyunca Roma Tre Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nde konuk araştırmacı olarak devam eden akademisyenimiz bilimsel çalışmalarına, 2011 - 2013 yılları arasında Leeds Üniversitesi Tektonik ve Jeofizik Enstitüsü’nde “doktora sonrası araştırmacı” unvanıyla sürdürdü. 2013 yılında Türkiye’ye dönerek Avrasya Yer Bilimleri Enstitümüzde “yardımcı doçent” unvanıyla çalışmaya başlayan Göğüş, 2015 yılında “doçent” ünvanını aldı.

Başlıca çalışma alanını, “2 ve 3 boyutlu jeodinamik modelleme yardımıyla taş küre'nin (litosfer) deformasyon mekanizmalarının anlaşılması “ olarak belirleyen Doç. Dr. Oğuz Göğüş, model sonuçlarını jeolojik, jeofiziksel ve petrolojik verilerle karşılaştırarak dağ kuşaklarının ve platoların yükselmesi, genişlemesi, havza oluşumu ve dağ kuşaklarının bükülmesi vb. fiziksel gelişimi henüz iyi anlaşılamayan problemler üzerine yeni yaklaşımlar getirmeyi hedefleyen araştırmalarıyla öne çıkıyor. Bu araştırmaları sonucunda, Akdeniz’deki yay ardı havzaları gibi büyük ölçekli orojenik kuşaklar ile Doğu Anadolu-İran Platosu ve Karpatlar gibi bölgesel tektonik kuşaklar için geçmişte öne sürülen kinematik-niteliksel modellerin ve yorumların ötesine geçip sayısal veriler temelinde sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor. Göğüş ayrıca, TÜBİTAK’ın desteklediği, Anadolu plakası ve çevresinin yükselme-alçalma modellerini, batıya doğru rotasyonel hareketini ve buna eşlik eden aktif fay sistemlerinin gelişmesini 2 ve 3 boyutlu sayısal modellerle test eden kariyer projesini de tamamladı.

Didem-Okutman-Tas

Doç. Dr. Didem Okutman Taş kimdir?

Bu yılın BAGEP ödülüne, evsel ve kentsel atık su arıtma tesislerinde mikrokirleticilerin arıtılabilirliğinin araştırılması üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla değer görülen akademisyenimizin çevre bilimleri ve biyoteknolojisi alanındaki başlıca araştırma konuları; biyoremediasyon, aktif çamur prosesleri, mikrobiyal tür analizleri, çamur minimizasyonu ve stabilizasyonu, anaerobik arıtma prosesleri olarak öne çıkıyor. Öğretim üyemiz aynı zamanda 2015 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne (GEBİP) ve Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) tarafından Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’ne lâyık görüldü. Doç. Dr. Didem Okutman Taş akademik kariyerine hâlen İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’müzde devam ediyor.


Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi