Öğretim Üyemizden Uluslararası Başarı
Nis 25, 2017


Kentsel su çevrimi alanında iki yılda bir verilen "Waternet Watercycle Innovation Award" ödülünün bu yılki sahibi, Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin oldu. Akademisyenimiz, dinamik membran teknolojisi ve atık suların yeniden kullanımı konusunda bilime yaptığı katkılardan ötürü bu ödüle değer görüldü. Dinamik membranların anaerobik membran biyoreaktörlerde kullanılabilmesine odaklanan Erşahin, özellikle atık suların arıtılarak yeniden kullanılmasına yaptığı katkılar ve arıtılmış atık suların tarımsal sulamada kullanımı üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınıyor. Öğretim üyemizin almaya hak kazandığı “Su Çevrimi İnovasyon Ödülü”, kentsel su çevrimi konusunda yüksek katkı sağlayan, nitelikli ve uygulanabilir bilimsel çalışmalara veriliyor.
  evren-ersahin


Yrd. Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin kimdir?

Trakya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’ndeki lisans öğrenimini bölüm ve fakülte birincisi olarak 2003 yılında tamamlayan öğretim üyemiz, yüksek lisans derecesini ise Fen Bilimleri Enstitümüzün Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı’ndan, 2005 yılında aldı. Aynı ana bilim dalında doktora aşamasını 2015 yılında başarıyla tamamlayan Erşahin, bu dönemde aynı zamanda Delft Teknoloji Üniversitesi (Delft University of Technology) İnşaat Mühendisliği ve Yerbilimleri Fakültesi’nde de bilimsel çalışmalar yürüttü. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin, 2016 yılında ise Alman Su Ortaklığı (German Water Partnership - GWP) tarafından sürdürülebilir atık su arıtma konusunda GWP Ödülü’ne lâyık görülmüştü. Akademisyenimizin başlıca araştırma konuları; atık su ve İçme suyu arıtımı, arıtma tesislerinin tasarım, dinamik membran (kek) filtrasyonu, anaerobik biyoteknoloji, membran ve membran biyoreaktör teknolojileri, atık su arıtma tesislerinde enerji verimliliği, biyolojik sistemlerin modellenmesi, yenilenebilir enerji (biyometan) geri kazanımı ve endüstriyel atık su arıtımıdır.


Haber ve Fotoğraflar: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi