Polimer ve Nanokompozitler İTÜ’de Konuşuldu: Kendi Kendini Onarabilen Yeni Nesil Zırh Malzemesi
Mar 02, 2018


​İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü tarafından Polimer ve Nanokompozitler Sempozyum ve Semineri Ayazağa Yerleşkemizde gerçekleştirildi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirildiği Polimer ve Nanokompozitler Sempozyum ve Semineri 21-22 Şubat’ta İTÜ ARI 6 Enerji Teknokenti Seminer Salonu ve İTÜ Enerji Enstitüsü Prof. Dr. Nejat Aybers Seminer Salonu’nda düzenlendi.

polimer kongre

Sempozyum ve Seminer, İTÜ Enerji Enstitüsünden Prof. Dr. Nilgün Baydoğan’ın yürütücülüğünü yaptığı “Kendini çok yönlü onarabilen nanokompozit geliştirilmesi ve zırh malzemesi olarak mekanik davranışlarının incelenmesi” isimli TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirildi. Kendi kendini onarabilen yeni nesil zırh malzemesi projesi hakkında verilen seminerin ardından, iki gün boyunca gerçekleşen sempozyumda 37 bildiri ile 8 poster sunuldu.

Çeşitli disiplinlerden akademisyenlerin, sektör ve kurum temsilcilerinin yer aldığı sempozyumda, nanokompozit ve polimer uygulamalarında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri için çalışmalar yapıldı.


Sempozyumda sunulan başlıca konular:
İst. Üniversitesinden Prof. Dr. Ayben Kilislioğlu: Polimer Nanokompozitler ve Sonokimya,
İTÜ’den Yusuf Yağcı: Işık ve nanopolimerik malzemeler,
İTÜ’den Mustafa Bakkal: Otomotiv için Kompozit ve Hibrit Hafifletme Çözümleri, İTÜ’den Prof.Dr. Nuray UÇAR: “Nano gümüş, titanyum, CNT ve iletken polimer katkılı nanolif, mikrolif ve uygulama alanları”,
İTÜ’den Doç.Dr. Hüseyin KIZIL: “Na ion pilleri için SnO2 nanofiber anot malzemesi geliştirilmesi”,
İTÜ’den Beril Tuğrul: Radyasyon zırhı amaçlı Nanokompozitler,
Marmara Araştırma Merkezinden Dr. Cihat Taşaltın: Biyoteknoloji Mükemmeliyet merkezindeki çalışmalar,
TAI’den Yrd. Doç. Dr. Nursev Erdoğan: Nanokompozitler ve havacılık uygulamaları.
ASELSAN’dan Ali Erdem Eken: Kompozit Malzemeler ve Uygulamaları,
ŞİŞECAM’dan Dr. Aref CEVAHİR: Improving Glass Fiber-Polymer Interfacial Bond Strength using Nano-Clay Platelet,
İTÜ’den Doç. Dr.Hülya CEBECİ: “Fabrication and Characterization of Ultra-High Performance Conductive Nanocomposite Filaments For Additive Manufacturing,
Marmara Araştırma Merkezinden Doç.Dr.Emine TEKİN,“ZnO Nanoparçacıkları ve Nanokompositlerinin OLED Uygulamaları,
Doğu Marmara Kalkınma Ajansından Melis Türker: “Kompozit malzeme değer zinciri, ileri mühendislik hizmetleri. Tasarım, maliyet, süreç, üretim danışmanlığı”,
İTÜ’den Yrd. Doç. Dr. Esra GENCELİ: “Membran Teknolojilerinin Çevre Mühendisliğindeki Uygulamalari,
İTÜ’den Doç.Dr. Sevilay HACIYAKUPOĞLU: “Polimer ve Nanokompozitlerde Pozitron Annihilasyon Spektroskopisi ve Ani Gama Aktivasyon Analizi,
VESTEL’den Dr. Görkem MEMİŞOĞLU: “Tüketici Elektroniğinde Polimer ve Nanokompozit Malzemelerin Önemi ve Uygulama Örnekleri”,
İTÜ’den Prof. Dr. Nilgün Kızılcan: Köpük Poliüretan için yanma geciktirici Poliol Olarak Kil Modifiye Nanokompozit Ketonik Reçineler,
Prof.Dr. Nilgün YAVUZ: “Borik Asit Katkılı Polianilin/Karbon Nanotüp kompozitlerin Sentezi ve Termal özelliklerinin Belirlenmesi”,
İTÜ’den Prof.Dr. Esra ÖZKAN ZAYİM:“Electrospun titanium dioxide nanofibers with natural material”,
İTÜ’den Yrd. Doç. Dr. Zuhal Er: Kompozit malzemeler ile tasarım, analiz, optimizasyon, imalat ve kalite kontrol için güncel yazılım Programlarına bakış,
İTÜ’den Prof. Dr. Sema Akyıl Erentürk “Nükleer atık yönetiminde Polimerik-Nano Kompozit Absorbanların kullanımı,
İst. Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Ömer Suat Taşkın; Gözenekli polimerik Malzemelerin Hazırlanması ve Kendi Kendini Onarabilme ve Çevre uygulamaları,
Yalova Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Aysun Ekinci: Nanoselülozik elyaf takviyesi ile yenilenebilir kaynaklı polimer nanokompozitlerin geliştirilmesi.
İTÜ’den Prof. Dr. Emine Çokgör: Yiyecek endüstrisi Atık/Atıksularından Mikrobiyal Biyopolimer ve biyoplastik üretimi, “ENWAIR’den,
Dr. Neslihan YUCA: “Li-İyon Batarya Uygulamalarinda Si/C Nanokompozitlerin Kullanımı”,
İTÜ ‘den Dr.Said SABBAGH: “Properties of the irradiated green PVC and its applications in industry and environment”,
İst. Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Pelin SARITEPE OTANSEV: "Nanokompozitlerin kullanım alanları".