İTÜ’den Denizcilik Alanında Önemli Proje
Eki 04, 2018


İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen “Maritime Education for Energy Efficiency (MarEd)” başlıklı proje Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Erasmus+ Programı kapsamında kabul aldı.
  
MarEd, 2018 yılı teklif çağrısı Erasmus+ Ana Eylem 2 Mesleki Eğitim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA202) kapsamında 199 başvuru arasından desteklenen 13 proje arasında yer alarak 162 bin Euro hibe almaya hak kazandı. Bu proje ile birlikte denizcilik endüstrisindeki enerji verimliliğiyle ilgili uygulamalardaki boşlukların belirlenmesi ve eğitim modülünde kullanılacak müfredatın oluşturulması planlanıyor. Dr. Öğretim Üyesi Elif Bal Beşikçi’nin yürütücülüğünü yaptığı, Doç. Dr. Özcan Arslan, Arş. Gör. Esma Uflaz ve Betül Pehlivan Eşsiz’in proje ekibinde yer aldığı çalışmanın ulusal ve uluslararası kapsamda proje ortakları bulunuyor.

doc_dr_ozcan_arslan_erasmus

Maritime Education for Energy Efficiency

MarEd “Maritime Education for Energy Efficiency”, denizcilik sektöründe enerji verimliliğine yönelik eğitim uygulamalarıyla 24 ay sürmesi planlanan yenilikçi bir projedir. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen projenin temel amacı, gemilerde (gemi kaptanı, başmühendis, zabitler vd.) ve denizcilik işletmelerinde (enerji müdürleri, enspektörler, filo müdürleri vd.) görev alan personelin enerji verimliliği politikaları ve MARPOL Annex VI uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için uzaktan eğitim ve değerlendirme modülü geliştirme olarak belirlenmiştir. Böylece enerji verimliliğine yönelik sektörel farkındalık artırılacaktır.

KA2 Hakkında

Yükseköğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için işbirliği ana eylemi (Key Action 2, KA2) altında yer alan bu faaliyet ile kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık projeleri destekleniyor. Erasmus+ Programı’na dahil ülkelerde yerleşik Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE-Erasmus Charter for Higher Education) sahibi yükseköğretim kurumlarının yanı sıra yükseköğretim alanında faaliyet gösteren farklı deneyim ve uzmanlıklara sahip kurum/kuruluşlar da stratejik ortaklıklarda yer alabilmektedir.


Haber: İTÜ Kurumsal İletişim Ofisi